At Sahibi Belgesi Vize İşlemleri!

20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren At Yarışları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler kapsamında, yönetmeliğin 157 inci maddesine eklenen 3 üncü fıkra hükmüne istinaden; At sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlarını koşulara kayıt ettirebilmeleri için belgelerini her yıl ilan edilen tarihlerde Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirmeleri gerekmekte…

At sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlarını 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak olan koşulara kayıt ettirebilmeleri için yapılması zorunlu olan vize müracaatlarının kabulü; 01 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak olup, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar Yarışçılık Müdürlüğü veya Hipodrom Müdürlükleri Kayıt Büroları aracılığı ile yapılacak…

At sahipleri için gerekli evraklar:

  1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
  2. Müracaat esnasında Türkiye Jokey Kulübüne vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren belge
  3. Müracaat esnasında Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine aidat borcu olmadığını gösteren belge
  4. Dilekçe

Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlan edilen son başvuru tarihinden (30 Kasım 2019 Cumartesi) sonra yapılan müracaatlar ayrıca değerlendirilecek ve zamanında müracaat edemeyenlerin belgeleri Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilinceye kadar sahip veya ortak oldukları atlar koşulara kayıt edilmeyecek…

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir