2020 YILI GENEL HÜKÜM DEĞİŞİKLİKLERİ

1-   Jokey yamakları, kendi sınıflarına ait koşularda aşağıdaki tabloda belirtilen sıklet indirimlerinden yararlanırlar.(Madde-4/c)

Koşu Türü

Yamak/2  Biniciler

Yamak/1 Biniciler

Yamak/0 Biniciler

Y-3

1 kg

2 kg

4 kg

Y-2

 

1 kg

3 kg

Y-1

   

2 kg

2-  Hipodromlara göre ahır tahsis yaş limitleri kaldırılmıştır.(2019 Madde-15/m-E)

3-  G1 koşusu koşan atlar; (2 yaşlı İngiliz ve 3 yaşlı Arap tayları koşuları ile 3 yaşlı İngiliz taylarının E.T.D., D.T.D. ve Kısrak koşuları hariç) G1 koşusuna katıldıkları yıl içinde maiden, 2, 3, 4, 19 şartlı koşular ile 13, 14, 15 handikap koşularına katılamazlar.(Madde-4/ç)

4-  İki yaşlı İngiliz ve üç yaşlı Arap taylarının Maiden ve Şartlı 1 ile üç yaşlı İngiliz taylarının Şartlı 1 koşularında ve üç yaşlı İngiliz tayları ile dört yaşlı Arap atlarının kış sezonu maiden koşularında 15 den fazla tay deklare edildiğinde 20.maddede belirtilen at sayısı dikkate alınmadan bölünür.(Madde-6/ç)

5-  Handikap listeleri haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları o günkü son koşular bittikten sonra ilan edilir ve yürürlüğe girer. Bu liste bir sonraki yeni liste ilan edilene kadar bütün kayıtlar için geçerlidir. (Madde-7)

6-   Kiralık ve üzerinde haciz bulunan atlar ile muvafakatnamesinde “satış koşularına katılabilir” ibaresi bulunmayan ortaklı atlar satış koşularına deklare olamaz. (Madde-8/k)

7-  Tahsisi yapılan atın tahsisli olduğu ahıra getirilme süresi (sezon geçişleri hariç) tahsisin 7. Gününde sona erer.(Madde-15/k/C-6)

8-  Doping cezası bulunan atlara, cezalarının bitim tarihinden 30 gün öncesine kadar imkanlar dahilinde ahır tahsisi yapılabilir. Sezon dışı hipodromlarda bu süre aranmaz.(Madde-15/k/E)

9-  Uzun vadeli koşular ile orta vadeli uluslararası koşulara katılabilmek için ilk kaydın yapılması mecburidir. Ancak bu koşulara ait ilk kaydın veya taksitin yapılmaması durumunda, o koşunun birincilik ikramiyesinin %5’ine karşılık gelen tutar, kesin kayıt tarihinde yatırılarak koşuya kayıt hakkı kazanılır. (Kesin kayıt ücreti ayrıca yatırılır) .(Madde-17 ve 18/e)

(Duyuru maddelerinin numaralandırılmasında Genel Hükümlerin madde sıralaması göz önünde bulundurulmamış olup, ilgili Genel Hüküm maddeleri satır sonlarında belirtilmiştir.)

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir