2021 İlkbahar-Yaz sezonu ahır tahsisleri açıklandı!

Türkiye Jokey Kulübü 2020 Yılı İlkbahar-Yaz sezonu ahır tahsisleri tüm hipodromlar için sonuçlandırıldığını açıkladı. Kulübün yaptığı duyuru şöyle;

2021 Yılı İlkbahar-Yaz sezonu ahır tahsisleri tüm hipodromlar için sonuçlandırılmış olup, ahır tahsis listelerine duyuru sonundaki linkten erişilebilir.

Ahır numaralarınızı ise cari hesabınızdan veya ilgili Hipodrom Müdürlüğünün Pansiyonlar Şefliğinden öğrenebilirsiniz.

A) AHIR TAHSİSİ YAPILMAYANLAR

 • Ahır müracaatlarının yapıldığı tarihte at sahibi belgesi olmayanların taylarına/atlarına ve belgesi olmayan bu kişilerin ortak oldukları taylara/atlara ahır tahsis edilmemiştir. (Ahır müracaat tarihinden önce, belgeleri tam olup at sahibi belgesi müracaatı yapmış olanlar hariç.)
 • Doping cezası bulunan at ve taylar ile muayenesi yaptırılmamış olan Arap at ve taylarına ahır tahsis edilmemiştir.
 • Start almamış dört ve yukarı yaşlı İngiliz atları ve Arap atlarına ahır tahsis edilmemiştir.

B) AHIR TAHSİS KRİTERLERİ

I) Tüm hipodromlar için; 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları ile 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarına yapılan tahsislerde;

 • Yarış Programı,
 • Atın genel performansı ile son yılki performansı,
 • Atın sağlık durumu ve hastane raporları,
 • 2021 yılı Kış sezonunda tahsis almasına rağmen, takip eden süreçte çiftlik çıkışı alıp hipodroma geri dönmeyen atlar,
 • Son koşu tarihi,
 • Yarış müessesesince ilan edilen aşılama programı, vb. kriterler göz önünde bulundurulmuştur.

II) 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz tek tay müracaatı olanlara İstanbul ve Ankara hariç diğer hipodromlarda ahır tahsis edilmiştir.

III) İstanbul ve Ankara hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz tek tay müracaatı olanların tayları, söz konusu hipodromlarda kalan boş ahır sayısı ve grup bazında optimum sayılar gözetilerek kuraya tabi tutulmuş olup kura sonucu hak kazanan taylara ahır tahsis edilmiştir. Kura sonucu ile ilgili listelere duyuru sonundaki linkten erişilebilir.

IV) İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz tay müracaatları hipodrom bazında müracaat adetleri gözetilerek;

İstanbul, Ankara ve Bursa hipodromlarında 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz taylarına;

 • 2 adet müracaatı olanların 1 tayına,
 • 3 ve 4 adet müracaatı olanların 2 tayına,
 • 5 ve 6 adet müracaatı olanların 3 tayına,
 • 7 ve 8 adet müracaatı olanların 4 tayına,
 • 9 ve 10 adet müracaatı olanların 5 tayına,
 • 11 ve 12 adet müracaatı olanların 6 tayına,
 • 13 ve üzeri müracaatı olanlara da ayni kriterler doğrultusunda ahır tahsisi yapılmıştır.

İzmir Hipodromunda 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz taylarına;

 • 2 adet müracaatı olanların 2 tayına,
 • 3 ve 4 adet müracaatı olanların 3 tayına,
 • 5 ve 6 adet müracaatı olanların 4 tayına,
 • 7 ve 8 adet müracaatı olanların 5 tayına,
 • 9 ve 10 adet müracaatı olanların 6 tayına,
 • 11 ve 12 adet müracaatı olanların 7 tayına,
 • 13 ve üzeri müracaatı olanlara da ayni kriter doğrultusunda ahır tahsisi yapılmıştır.

V) Adana, Elazığ ve Şanlıurfa hipodromları için yapılan 2018 doğumlu Arap ve 2019 doğumlu İngiliz tay müracaatlarının tümüne ahır tahsis edilmiştir.

VI) İstanbul ve Ankara hipodromları için start almamış ve/veya en fazla iki defa start alıp kazancı olmayan 3 yaşlı İngiliz tayı müracaatı olanların bu müracaatları “B” maddesi “IV” üncü fıkrası “a” bendindeki sisteme benzer şekilde birlikte değerlendirilerek tahsisler yapılmıştır. At sahibi, tahsisi çıkan tayının/atının yerine, değişiklik dilekçesinin onaylanmasını müteakip tahsis alamayan diğer tayını/atını getirebilir.

C) İLK TAHSİS SONRASI YAPILACAK YENİ MÜRACAATLAR

 1. Adana, Bursa Elazığ, İzmir ve Şanlıurfa hipodromlarında belirli sayıda boş ahırlar mevcut olup; ahır tahsis edilemeyen atlar/taylar için 11.04.2021 Pazar günü mesai saati bitimine kadar adı geçen hipodromlar için yeni müracaatlar Hipodrom Müdürlüklerince kabul edilecektir. Değerlendirmede İstanbul ve Ankara hipodromlarına müracaat edip kura sonucu elenen taylara öncelik tanınacaktır.
 2. İstanbul ve Ankara hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile mevcut tüm ahırlar tahsis edilmiş olduğundan bu hipodromlar için yeni müracaat kabul edilmeyecektir. Ancak 30 Nisan 2021 tarihine kadar getirilmeyen atlar, iptaller veya başka nedenlerle boşalan yerler olduğunda bu tarihten sonraki müracaatlar hipodrom müdürlüklerince alınarak değerlendirilecektir.
 3. 2021 yılı Genel Hükümlerinin 15 inci maddesi k/C-3 üncü fıkrası “ahır tahsis süresi; ahır tahsisi bulunan hipodromun yarış sezonunun son gününden itibaren 5 inci günde sona erer” hükmü gereği; tahsis alan atların ahırlarına girmelerine imkan tanımak ve ahır tahsisi alan atların ilgililerine mağduriyet yaşatmamak adına hipodromlarda ahır tahsisi alamayan atlar için herhangi bir bildirimde bulunulmadan 6 ıncı günden itibaren 2021 yılı Genel Hükümlerinin 15 inci maddesi k/C fıkrası gereği cezai işlemler başlatılacaktır.
 4. Mücbir sebepler dışında, tahsisleri yapılan hipodromlara 30 Nisan 2021 tarihine kadar getirilmeyen atların ahır tahsisleri iptal edilecek olup yatırılan avans ise Türkiye Jokey Kulübü’ne irad kaydedilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur

News Reporter

4 thoughts on “2021 İlkbahar-Yaz sezonu ahır tahsisleri açıklandı!

 1. Tjk açıklamış ama atların ahır numaraları yazmıyor nedense bunlar güncelleseler iyi olur.

 2. 2019 lu taylar için Ankara ve İstanbul’da böyle bir yerleştirme kriteri uygulayacağınızı bilseydik de de ona göre başvurularımızı revize etseydik.Başvurular toplanıyor sonra kendi kafanızda bir kriter belirliyorsunuz, o kriterleri başvuru yapan at sahiplerine de ilk başvurulardan sonra bildirin de ona göre ahır başvurumuzu şekillendirelim.Her sene 1 taya yer veriyordunuz bu sene değişmiş kriterler.Ahırlar açıklandıktan sonra kriterleri bildirmenin ne anlamı var??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir