At Sahibi Belgesi Alma Kriterleri değiştirildi!

At sahibi belgesi almak için gerekli olan belgeler:

1) Dilekçe

2) 5 adet vesikalık fotoğraf

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4) İkametgâh

5) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi

6) Gelir beyanı

Ücretli iseniz son 1 yıllık bordro dökümleriniz, (Son 12 aylık ortalama ücretiniz 8.000 TL (ay/net olmalı.) ile e-Devlet üzerinden alınabilecek güncel 4A hizmet cetveli dökümü,

Veya İşletme sahibi iseniz vergi levhanız. (Son mali yıla ait vergi matrahınız, ödenecek vergi düşüldükten sonra en az 96.000 TL olmalı.)

Veya Gayrimenkul sahibi olmak. Gayrimenkullerin geriye doğru en az 12 aylık süre ile üzerine kayıtlı olması şartıyla üzerinde kısıtlama (Güncel haciz bedeli, ipotek vb.) olması durumunda kısıtlama bedeli düşüldükten sonraki değeri en az 500.000.-TL olmalı Noter tasdikli Gayrimenkulün değeri;

  • Gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme raporu,
  • Veya § Emlak vergisine esas değeri için ilgili Belediyeden alınacak rayiç bedeli,
  • Veya § Tapu üzerindeki değer ile belgelenmelidir. Tapu kaydı veya değerleme raporu ile tapu üzerinde herhangi bir şerh /kısıtlama vb. bulunmadığı beyan edilmelidir.

Veya Talep tarihinden itibaren geriye doğru en az 6 aylık süre boyunca; vadeli/vadesiz mevduat, değerli kâğıt, kıymetli maden hesaplarının toplamının günlük ortalamasının asgari 200.000.-TL olması,

Veya Mali yeterlilik için aranan belgelerden birden fazla belge gelmesi durumunda, tüm belgelerin toplamının 500.000 TL olması,

Veya At sahibi belgesi almak için müracaatta bulunan kişiler için, At Sahibi belgesi bulunan 1. Derece yakınlarının kefalet vermesi durumunda, kefalet veren kişi tarafından yukarıda belirtilen mali kriterlerin iki katı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. (Kefalet sadece 1 kişi için verilebilmektedir.) Kefalet veren evli ise eşinin yazılı muvafakati olması,

7) Nüfus cüzdan fotokopisi

8) Özgeçmiş

9) At sahibi sicil tablosu

10) Üzerine kayıtlı at olduğunu gösteren belge

11) Yarış müessesesinden iki asli üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim edilmiş bulunulduğuna dair Tjk başkanlığına verilecek ranseyman belgesi

12) Kıdem tazminatı fon taahhütnamesi

13) Taahhütname (at yarışları yönetmeliğinin 155. Maddesinin (1). Bendinin (ç) fıkrası gereği)

14) Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneğine üye olduğuna dair belge

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir