At Sahibi Borçlarına Yeniden Yapılandırma…

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulunun “At Sahibi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” hususunda almış olduğu karar doğrultusunda, uygulamanın aşağıdaki ana maddeler çerçevesinde yürütülmesine ve vadesi geçmiş borçlarını yapılandıran (Taahhütnamesini ve Taksit Senetlerini veren) at sahiplerinin ahır, aşım ve daimi pansiyonerlik müracaat taleplerinin kabulüne,

31.08.2019 tarihine kadar olan tüm borçlara (2019 yılında tahakkuk etmiş Aşım borçları hariç) uygulanmasına, 01.09.2019 tarihinden sonra oluşacak borçların yapılandırma kapsamı dışında bırakılmasına,

Yapılandırmadan yararlanma başvurusunda bulunan at sahiplerinin kapsama giren tüm borçlarına TJK nezdinde uygulanan vade farkları ve cezaların silinmesine,

Yapılandırmaya müracaat eden at sahibinin icra takibinin durdurulmasına, yapılandırma şartlarının ihlali halinde icra takibinin devam ettirilerek, borcun icra takibi üzerinden tahsil edilmesine, anlaşmalı hukuk bürosuna ait avukatlık ücretinin eklenmesiyle oluşan yapılandırmaya ilişkin toplam borç tamamen ödendiğinde, icra dosyasında hesaplanacak olan faiz alacağından vazgeçilerek dosyanın takipsiz bırakılmasına, Borçlunun, dosyayı kapatmak istemesi halinde ise dosya feragat ücretinin kendisi tarafından yatırılmak şartıyla, dosyasının kapatılmasına,

Yapılandırma şartlarının ihlali halinde, vadesi geçmiş borçlara ilişkin silinen faiz ve cezai tutarların, ihlal nedeni ile ilgili borçlunun cari hesabına tekrar ilave edilmesi ve icra takibi başlatılmasına,

Yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihinin 31.10.2019, ilk taksit ödeme gününün ise 30.11.2019 olarak belirlenmesine,

Bir takvim yılı içerisinde 2 defa yapılandırma taksitini ödemeyen at sahiplerinin yapılandırma başvurusunun iptal edilmesine,

At sahibinin, borçlu olduğu tutara göre yapılacak azami taksit sayısı ve ödeme sürelerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde olmasına,

BORÇ ARALIĞI

TAKSİT SAYISI

ÖDEME SÜRESİ

0-1.000 TL arası

Peşin

1.001-  5.000 TL arası

3 taksit

6 ay

5.001-20.000 TL arası

6 taksit

12 ay

20.001-30.000 TL arası

9 taksit

18 ay

30.001-50.000 TL arası

12 taksit

24 ay

50.001 TL üzeri

18 taksit

36 ay

Ayrıca, Hara ve Aşım istasyonlarında konaklama yapan atlar için ilgili ayda vadesi geçmiş borcu olmamak kaydı ile Pansiyon Hara Konaklama ücreti üzerinden % 10 indirim yapılmasına (Borç yapılandırmasından faydalananlar hariç) karar verdi.

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir