CEMCEM Şanıurfa Aşım İstasyonu’nda…

Cemcem‘in aygırlık yaşamında başarıya ulaşacağı hatları irdelerken öncelikle anne nesline  göz attığımızda anne hattında Inchinor, Dehere ve Strike the Gold gibi aygırlarla, Tapo, Zumba, Monello gibi sınıf atlar oluştuğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Cemcem’in muhtemel kısrak eşleşmelerinde bu hatlardan gelen kısrak temsilcilerini kullanmak mümkün olabilir ilk etapta…
Cemcem’in pedigrisine zoom yaptığımızda Northern Dancer‘in kudretli oğulları Danzig ve Nijinsky üzerine inşa edilmiş bir pedigri görmekteyiz ve yine Turn-To temsilcileri üzerine bir akrabalığa müşahede etmekteyiz.

Cemcem’in soy ağacında en dikkat çekici noktalardan biri, Native Dancer ve Nasrullah kanı içermemesidir. Dolayısıyla bu hatlardan  gelen kısraklar ile gayet dengeli bir pedigri kurabilme şansı mevcuttur.

Cemcem’in dedesi Hamas,  Fall Aspen yavrusu olup özel ve nitelikli bir kısrak olan bu hattın farklı temsilcileri ile de olası muhtemel eşleşmeler de Rasmussen faktörünü de devreye sokabilecektir ve bu itibarla bu neslin özel uzantılarından biri olan Dubai Millennium temsilcileri ile de gayet güzel ve dengeli bir eşleşme yapma şansı mevcuttur.

Cemcem’in kısrak babası Marlin‘i incelediğimizde en iyi ürünlerinden biri olan Tiramisu‘nun da kısrak babasının Groom Dancer olduğunu görmekteyiz.

Groom Dancer hattından gelen temsilciler ile Cem Cem’in teorik olarak başarı gösterme şansı olduğu gibi, Scarface‘in kısrak baba hattının da Groom Dancer‘dan geldiğini düşünürsek bu aygır temsilcilerini Cemcem’e yönlendirebilmek olasıdır. Scarface, Sadlers Wells hattından geldiği için, olası eşleşmelerde Northern Dancer’in oğulları üzerine akrabalık söz konusu olacaktır.

Yine Cemcem’in pedigrisinde ilerlemeye devam ettiğimizde ikinci kısrak babası Le Glorieux‘un kısrak babası olarak yer aldığı Golden Pipe‘ın babasının Strike The Gold olduğu ve Cemcem’in annesi Gloriana‘nın da Strike The Gold ile Monello’yu verdiğini göz önüne alırsak, Cemcem için Strike The Gold kızlarını düşünmek olasıdır.

Ülkemizdeki aygırlardan Lion Heart için yazdığım yazılarda Pall Mall kan hattına sahip soy elemanları ile bir uyumu olduğunu ifade etmiştim ve kısrak baba hattında Pall Mall ismine sahip Cemcem’in Lion Heart kızları ile de uyum göstermesi teorik olasıdır. Bu tip bir eşleşmede Nijinsky-Storm Bird soy uyumunun da devreye girmesi söz konusu olabilir.
Cemcem’in babası Akındayım‘ın başarılı yavrularını incelediğimizde, kazanç anlamında tatminkar neticeler elde eden diğer temsileri arasında, Mountain Cat, Ali-Royal, Bosporus ve Mujtahid gibi temsilciler görmekteyiz.

Bunlardan ilki bir üst paragrafta vurguladığımız Nijinsky-Storm Bird etkisi taşır. İkincisinde Mountain Cat’in babası Storm Cat ile Ali-Royal’ın babası Royal Academy‘nin benzer soy kurgusu vardır. Dolayısıyla bir-iki paragraf ötede vurgulanan şeylerin bir teyidi gibidir, bahse konu başarılı Marlin yavruları…

Cemcem’in babası Akındayım kısrak babası olarak şu an için en iyi temsilcisi olan Brave Azur‘un babası Agresivo‘nun da Storm Cat hattına mensup olduğunu biliyoruz ve üst paragraflarda vurgulanan uyumu burada görmekteyiz. Bu durumda Storm Bird-Storm Cat hattına mensup kısrakları Cemcem için değerlendirmek olasıdır, tabi ki diğer etkenler göz önüne alınarak.

Fall Aspen, Woodman ile Timber Country ve Woodman oğlu Hansel ile Prince of Thieves gibi çok başarılı ürünler vermiştir. Akındayım’ın Mujtahid kızı ile de başarılı sonuç verdiği düşünüldüğünde Woodman hattı kısraklarını Cemcem için düşünmek olasıdır.

Fall Aspen’ın ayrıca Shareef Dancer ile Colorado Dancer gibi başarılı bir at verdiği düşünüldüğünde Banknote ile teorik uyumunu, bu aygırın baba hattının da Mr.Prospector‘dan geldiğini göz önüne alarak düşünmek söz konusu olabilir.

Cemcem’in dedesi Hamas’ın bir kızının Sri Pekan ile İtalya Derby galibi De Sica‘yı oluşturduğu düşünüldüğünde, Cemcem’in Sri Pekan kızları ile uyum sağlaması olasıdır.

Bu veriler eşliğinde Cemcem’in aşağıdaki kısrak baba hatları ve bunların soy kurulumu benzer akrabalarının temsilcileri ile teorik olarak uyumu söz konusu olabilir.

Dehere, Always a Classic, Bosporus
Strike The Gold,
Woodman, Mujtahid, Hansel,
Banknote, Royal Abjar, West by West,
Victory Gallop, Okawango
Scarface, Sun Music, Sadler’s Wells
Lion Heart, Mountain Cat, Mujtahid, Ali-Royal, Agresivo, Perfect Storm, Ocean Crest
Sea Hero,
Barbar,
Cossack Guard, Kaneko,
Shining Steel , Common Grounds, Three Valleys
Inchinor,
Shareef Dancer,
Win River Win,
Sri Pekan,
Topor,
Red Bishop…

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir