First Crop’un Flaş Aygırı; SHARP KNIFE…

2022 yılında start almaya başlayan üç yavrusunun da yarış kazanması dışında, temsilcilerinin hem çim pist, hem de kum pistte yarış kazanması ile dikkat çeken Sharp Knife’ın ne tür kısraklar ile uyum sağlayabileceği analizimizin konusunu oluşturacak…

Aygırın start alan üç yavrusu içinde en çok kazanç elde eden ilk iki temsilcisinde Private Account etkisi bulunmaktadır. Batur Khan’ın kısrak babası Unaccunted For ve Sharp Glass’ın ikinci kısrak babası Private Terms’ün babaları Private Account’dur.

Diğer taraftan Private Account’un annesi ile Woodman’ın anne kardeşi olduğunu bilmekteyiz ki, Sharp Knife’ın en iyi baba kardeşlerinden biri olan G3 galibi Cheermeister’in de ikinci kısrak babasının Woodman oğlu Hansel olduğunu görmekteyiz ki, analizin girizgahında açıklanan bu etkenler ile Private Account oğlu Unaccounted For ile Woodman oğlu Mujtahid kızları, diğer soy etkenleri de incelenmek sureti ile Sharp Knife için düşünülebilir.

Üst paragrafta ismini belirttiğimiz Cheermeister’in kısrak baba hattı Gone West’den gelmekte olup, A.P.Indy ve Storm Cat taşıyan soy ağacı ile Sharp Knife’ın uyum potansiyelinin yüksek olduğu kısrak baba hatlarından biri de Gone West hattı olacaktır.

Zaten aygırın hali hazırda en çok kazanç elde eden ikinci temsilsici Sharp Glass, El Corredor kızı olup Sharp Glass’ın baba hattına baktığımızda birbirini tekrar eden soy hareketleri görülmektedir. Sharp Knife gibi Empire Maker hattından gelen American Pharoah’ın da bir El Corredor kızı ile G1 Japon Dirt Derby galibi Danon Pharoah’ı vermesi, söz konusu uyumun farklı bir teyidi olarak nitelendirilebilir.

Gone West hattı bakımından zengin olan ülkemizde El Corredor dışında, Royal Abjar, West By West ve Banknote gibi aygırların kızları bulunmakta olup bu isimlerden Royal Abjar’ın kısrak babası olan Bering’in aynı zamanda Sharp Knife’ın hali hazırda en çok kazanç elde eden yavrusu Batur Khan’ın ikinci kısrak babası oluşu dikkat çekicidir.

Diğer taraftan henüz ülkemizde aygırlık yaşamının başında olsa da, zaman içinde Klimt isimli aygırın kızları hem baba hattında Gone West, hem de özellikle kısrak babasının da Dixie Union-Dixieland Band oluşu ile potansiyel uyum adayıdır Shark Knife için… Bilhassa baba hattında başarılı yavrularda “Dixie Union-Dixieland” hattı hem bir olgudur, hem de ikisi de “4-m” kısrak neslinden gelmekte olup Sharp Knife’ın de “4-m” familyasından gelmesi itibari ile olası eşleşmelerde bu familyanın pozitif etkinliği söz konusu olabilecektir.

Ayrıca hem Gone West hattından, hem de “4-m” kısrak familyasından gelen Ajmera temsilcilerinin de Sharp Knife için potansiyel uyum adayı olduğunu ifade etmek gerekir.

Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinden baktığımızda, baba hatları farklı olsalar da aynı anneye sahip olan ve City Zip ve Ghostzapper isimli aygırların kızları ile G1 galibi Bodeexpress ve G3 galibi Cheermeister’ı verdiğini görmekteyiz. Anılan iki aygırın büyük annesi olan Thirty Zip, Win River Win’in babasıdır. Diğer taraftan Win River Win’in babası Virginia Rapids, Sharp Knife’ın Listed galibi baba kardeşi Kenda’ın ikinci kısrak babası olduğu gibi ayrıca yine Tri Jet ismini de (Thirty Zip’in babası), Sharp Knife’ın G3 galibi baba kardeşi Yuvetsi de görebiliriz.

Sharp Knife

Hem Nasrullah hattından gelmesi -ki Sharp Knife’ın baba hattındaki uyum olgularından biridir- hem de anılan diğer etkenler ile Win River Win kızları Sharp Knife için uygun bir eşleşme modeline sahip olabilirler.

İki üst parafta bahsettiğimiz City Zip ve Ghostzapper gibi aygırlar “23-b” familyasından gelmekte olup, yine Sharp Knife’ın başarılı yavruları incelendiğinde “23-b” familyasından gelmekte olan bir başka aygır Smart Strike kızı ile Mr.Baffert’i görürüz ki, bu aygır ile aynı büyük anneye sahip olan ve ayrıca ülkemizde de aygırlık kariyeri bulunan Always A Classic’in de 4/3 kardeşi olan Regal Classic ismini de Safe Conduct isimli G3 galibi Bodemeister da görmek mümkündür.

Diğer taraftan Sharp Knife’ın baba hattı soyundaki başarılı isimlerde -örneğin G1 galibi Emollient-, “Vice Regent/Vice Regal” hattını görebiliriz ki,” Always A Classic, Dehere ve Toccet temsilcileri de Sharp Knife için diğer soy etkenleri ile birlikte değerlendirilebilirler. Sharp Knife ile aynı büyük dedeye sahip American Pharoah’ın Dehere kızı ile G1 galibi As Time Goe By’ı (ayrıca Another Miracle-L. 2.kısrak babası) verdiğini de ekleyelim notlarımıza…

Sharp Knife’ın sahip olduğu pedigri ve başarılı baba kardeşlerini irdelediğimizde belirgin bir Secretariat etkisi gözlenir. Bu etkenin zirve ayakları “Storm Cat-A.P.Indy-Gone West” dışında, örneğin Bodemeister’in en iyi yavrusu Always Dreaming’in ikinci kısrak babası Somethingfabulous’un da Secretariat ile anne kardeşi oluşu, Somethingroyal etkisini belirginleştiren pozitif bir etkendir. Bu değerli kısrağın bir başka temsilcisi Sir Gaylord hattı da Sharp Knife için olumlu bir etki yapabilir.

Diğer taraftan Sir Gaylord’ın torunu Distant Relative’in anne kardeşi Ezzoud da, Bodemeister’in en iyi baba kardeşlerinden ve G1 galibi Grace Hall’un da kısrak babasıdır ki, hem Sir Gaylord hattından gelmesi, hem de ortak Royal Sister etkeni ile Habitat hattını ülkemizde temsil eden kısrak baba hatlarının temsilcilerini de, şüphesiz diğer etkenler ile birlikte Sharp Knife için dikkate almak mümkündür. Bilhassa bu hattı ülkemizde yönlendiren isim Distant Relative soyundan gelenlerle…

Babası Sword Dance’in kısrak babasının Secretariat oluşu da Marlin kızlarının da,  az üst paragrafta bahsedilen “Secretariat/Somethingroyal “etkenini tetikleyici bir faktör ihtiva etmesi olasılığı ile Sharp Knife için pozitif bir soy etkeni olabilmesi dışında, ayrıca bu aygırın kısrak babası olan Damascus’un da analizin girişinde bahsettiğimiz Private Accont’un babası olması da, Marlin kızları için Sharp Knife’I dikkat alma sebebi olabillir… Esasında Unaccounted For ile Marlin ile benzer isimleri barındıran soy kurgularına sahiptir, baba ve kısrak baba hatlarında…

Kendisi de 4 nolu kısrak familyasından gelmekte olan Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinde hem kısrak familyası hem de kısrak babası familyalarında 4 nolu familya faktörü belirgin bir etkendir. Bu familyalar içinde özellikle “4-g” familyasından, yani Ciboulette soyundan gelen veya bu soydan gelen aygırların temsilcileri ile uyum potansiyeli olup aygırın başarılı baba kardeşlerinden Wholebodemeister (G2) “4-g” familyasından gelmektedir. Ayrıca Mrs.Barbara’nın (G3) ikinci kısrak babası Northern Answer da bu familyadan gelmektedir ve bu familyanın günümüzdeki aktif temsilcisi Night Shift hattının ülkemizdeki temsilcileri olan oğlu Bosporus ve torunları Native Khan ve Perfecto kızları diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile Sharp Knife için uygun eşleşme modeli oluşturabilirler…

Sharp Knife’ın baba hattında ki aygır temsilcilerinde benzer kısrak baba hatları ile başarılı sonuçlar olduğunu vurgulamıştık, bunlar içinde en belirgin olanlarından biri de Tale Of The Cat ve oğlu Lion Heart ile olanlardır.

Tale Of The Cat ile olan referanslara; Cairo Cat (Cairo Prince), Eldon’s Prince (Cairo Prince) , Empress Tigress (Classic Empire) ve de Lion Heart ile olanına da : Mihos (Cairo Prince) gibi sınıf koşu kazanmış isimler örnek gösterilebilir.

Tale Of The Cat ile benzer bir soy kurulumu ve de yakın akraba olan Johannesburg temsilcisi Scat Dady ile MacKinnon (American Pharoah) ve  Jeweled Princess (Cairo Prince)’in yanı sıra, ayrıca Harlan’s Holiday temsilcileri ile de Canoodling (Pioneroof The Nile) ve Royal Charlotte (Cairo Prince) gibi sınıf ürünler, Sharp Knife’ın mensup olduğu Empire Maker baba hattı temsilcilerinin anılan hatların temsilcileri ile başarılarına örnek referansları temsil ederler.

Bu hat temsilcilerinden Hakeem’in kısrak babasının Relaunch oluşu da eşleşmeler için ayrı bir pozitif etken olabilir ki, Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinde karşımıza çıkan bir olgudur Relaunch faktörü…

Relaunch’un Baby Zip, Cee’s Tizzy, Honour and Glory, Skywalker gibi ana taşıyıcı isimler ile günümüz soy ağaçlarında yer bulduğunu ve bunlardan Baby Zip’I yukarıda anlattığımızı eklerken, Cee’s Tizzy’nin de torunu Tizway vasıtası ile ülkemizde temsil edildiğini de ekleyelim.

Sharp Knife’ın baba hattında ki başarılı ürünlerde Nasrullah hattı etkeni bir olgu olup bu hattın ülkemizde şu andaki aktif temsilcisi General Quarters kızları da Sharp Knife ile uygunluk içeren soy kurgusuna sahip isimlerdendir. Aynı hattan gelen ve özellikle de kısrak babasının Private Account olması sebebi ile Trappe Shot kızları da zaman içinde Sharp Knife için uygun kısrak baba hatları olarak değerlendirilebilirler.

Yine kısrak babası Private Account olan Rey De Café temsilcileri de Sharp Knife için değerlendirilebilirler.

Sharp Knife

Ülkemizde tek sezon aşım yapsa da özellikle baba kardeşi dişilerin Sharp Knife’ın mensup olduğu Empire Maker hattı ile uyumu (Café Phorah, Four Wheel Drive) doğrultusunda Daredevil kızları da zaman içinde Sharp Knife için değerlendirilebilir.

Sharp Knife’ın başarılı baba kardeşlerinde ve baba aygır soyunda çok net olan bir olgu da In Excess ve onun oğlu Indian Charlie temsilcileri ile yüksek uyumudur.

Elinde söz konusu hatlara sahip kısrak soy ağaçlarına sahip olan yetiştiricilerinde bu hususu değerlendirmeleri yerinde olur. Diğer taraftan In Excess’in annesi Kantado’nun da Kaneko’nun büyük annesi olduğunu ve bu aygırın babası Pivotal’ın kısrak baba hattının da Caro hattı olması da dikkat çekicidir.

Nihayetinde Sharp Knife, taşıdığı soy ağacı ile Northern Dancer hattı temsilcilerine de açık bir pedigriye sahiptir ki, iki yaşlılığında kazanan bir diğer yavrusu Play My Song da (Danehill hattı) bunu gözlemleyebiliriz.

2022 Yılı İlk Jenerasyon Aygırlar (First Crop) – 24 Kasım itibariyle…

SHARP KNIFE UYUMLU KISRAK BABA HATLARI

GONE WEST Hattı : El Corredor, Royal Abjar, Ajmera, West By West, Banknote (zaman içinde Klimt)

PRIVATE ACCOUNT Hattı : Unaccounted For, Azaraks, Dervişağa

WOODMAN Hattı : Mujtahid

RIVERMAN Hattı : Win River Win,

NIGHT SHIFT Hattı : Bosporus, Native Khan, Perfecto

VICE REGENT Hattı : Always A Classic, Dehere, Toccet

NIJINSKY Hattı : Green Gönen, Marlin

ICECAPADE Hattı : Offlee Wild

HABITAT Hattı : Distant Relative, Luxor, Yavuz Star, Fast ‘n’ Famous

STORM CAT Hattı : Lion Heart, Marcavelly, Hakeem, Mendip, Agresivo, Perfect Storm, After Market, Mountain Cat

RELAUNCH Hattı : Tizway

CARSON CITY Hattı : Cuvee (zaman içinde Run Away And Hide)

CRYPTOCLEARANCE Hattı : Victory Gallop, Sidney’s Candy, Amerikalı

A.P.INDY Hattı : General Quarters ( zaman içinde Trappe Shot)

CARO Hattı : Galetto

BLUSHING GROOM Hattı : Yonaguska, Zanjero, Bin Ajwaad

NUREYEV Hattı : Kaneko, Dai Jin, Captain Rio

DANZIG Hattı : Eagle Eyed, Danehill, Invincible Son, Approve, Bushranger, Sea Hero

KINGMAMBO Hattı : Okawango, Rey De Café

SMART STRIKE Hattı : Papa Clem

FORTY NINER Hattı : Justenuffhumor, Utopia

ROBERTO Hattı : Sri Pekan, Dr.Fong, Wiener Walzer, Red Bishop

HALO Hattı : Daredevil, Divine Light, Sunday Silence, King David

SADLER’S WELLS Hattı : Torok, Powerscourt, Scarface, Toruk Macto

RIBOT Hattı : Pleasantly Perfect

ALYDAR Hattı : Strike The Gold

♦ Hazırlayan: Muslihiddin GurupNews Reporter

2 thoughts on “First Crop’un Flaş Aygırı; SHARP KNIFE…

  1. sharp knife’ in yakın sayılacak akrabaları (4-m kısrak hattı vasıtası ile) bernardini, ulysses , dai jin ve ajmera var. bunları da incelemekte fayda olduğunu düşünmekteyim

Comments are closed.