Menu

APPROVE... Özel

İki yaşlılığında G2 klasta Norfolk Stakes ve Gimcrack Stakes’i kazandıktan sonra başladığı aygırlık kariyerinde Avrupa sahalarında 76 kazanan tay gibi gerçekten özel bir rakam vermesinin dışında geçen sene 94 aşım rakamı ile oldukça dikkat çeken Approve ve onun gerek kendi, gerek baba hattı, gerekse de soy ağacındaki diğer etkenlere göre hangi yapıdaki kısraklar ile uyum sağlayabileceği hakkında değerlendirme yapmaya çalışacağız.

Approve’un babası Oasis Dream ‘Sires of Sires’ nitelendirilmesi yapılan bir aygır ve oğullarından Showcasing 35.000 pound, Muharaar 30.000 pound, Power 8.000 euro ve Arcano 5.000 euro bedelle aşım yapmaktalar.

Aslında Approve ismi yarış ve yetiştiriciliğimize çok yabancı değil. Onu yavrusu Gull ile tanıyoruz ve bu kaliteli dişi G3 klasta bir koşu kazanması dışında ayrıca Dişi Tay Deneme ve Kısrak Koşuları gibi önemli klasiklerde de üçüncü olmayı başarmıştı.

Approve’un yurt dışında da G3 seviyede bir yavrusu da Waady olmuştur. Aşağıda kısrak babaları listesine baktığınızda bu iki isim arasında Waady de baba hattında, Gull da ise ikinci kısrak baba hattında Mr. Prospector hattından gelen isimlerin olduğu görülebilir. Approve’un G3 klasta yarış kazanmayı başarmış temsilcilerinin soy ağaçları, dikkatli bakıldığında ise daha da başka anlam kazanabilir.

Waady’nin kısrak babası Jade Robbery’nin ikinci annesi Special’dır. Yine bu atın ikinci kısrak babası da Nureyev’dir ve onun annesi de Special’dır.

Gull da ise kısrak babası Fraam’ın dedesi Nureyev’dir ve Special burada da çıktığı gibi, aynı zamanda Gull’ın beşinci annesi de bu kısrak, yani Special’dır.  Dolayısı ile Approve’un G3 kazanan iki yavrusunda annelerde Special akrabalığı mevcuttur.

Approve’un soy ağacına bakıldığında kısrak babası Sadler’s Wells’in ikinci annesinin de Special olduğu görülecektir. Approve’un en başarılı temsilcilerinde Special üzerine akrabalıklar görmek mümkündür. Special ve dolayısıyla Rough Shod II familyasından gelen dönüşlerde günümüzde ‘Rasmussen’ adı ile tabir edilen ‘özel’ kısrak familyalarından Rough Shod II tekrarları onun başarılı yavrular vermesini tetikleyebilecek etkenlerin başında gelecektir.

Bahse konu bu etkiyi Listed kazanan yavrusu Accepted’da ikinci kısrak babası Topsider vesilesi ile de görebiliriz. Topsider’ın dördüncü annesi Rough Shod’dır. Yine Listed koşu kazanan Approve yavrusu Verno’nun ikinci kısrak babası Soviet Star da bahse konu Special tekrar mevcuttur. Tüm bu örneklerin bize ihtiva ettiği şey özellikle soy ağaçlarında Nureyev hattından gelen aygırlar veya temsilciler bulunan soy ağaçları içeren kısrak pedigrilerinin Approve ile eşleşme faktörünü diğer etkenleri de göz önüne bulundurarak dikkat almasının teorik olarak mantıklı olduğudur.

Birkaç paragraf yukarıda bahsettiğim Mr. Prospector etkisini Approve’un Listed galibi yavrusu Accepted’de farklı bir anlamda görebiliriz. Bu Approve temsilcisinin annesi Mr. Prospector’un %75 kardeşidir.

Bir başka Listed galibi Approve yavrusu Evo Campo’nun da ikinci kısrak babasının Raise Native olduğu dikkate alındığında, Approve’un  başarılı taylarında Mr. Prospector başta olmak üzere Raise A Native etkisi de gözlenmektedir ve Approve’un ikinci kısrak babası Forty Niner’ın Mr. Prospector oğlu olduğu dikkate alındığında, Raise A Native üzerine akrabalıklar başarılı taylarında gözlenebilen diğer soy özellikleri arasında değerlendirilebilir.

Hem Special ve Rough Shod II bağlamında Nureyev ve hem de Raise A Native ve Mr. Prospector bağlamında değerlendirme yapıldığında özellikle Kingmambo temsilcilerinin de Approve’a yönlendirilmesi tutarlı gözükmekte. Üstelik Approve’un babası Oasis Dream’in en iyi yavrularından biri olan G1 galibi Midday’in kısrak babasının da Kingmambo oluşu, bu teoriyi destekleyici bir başka referans olarak değerlendirilebilir. Kingmambo oğlu Okawango temsilcileri de bu bağlamda Approve için değerlendirilebilir.

Approve’un babası Oasis Dream, Sir Gaylord üzerine, Sir Ivor ve Drone vasıtası ile akrabalık içerir. İki kez Sir Gaylord etkisini tetikleyecek özelliklerden biri de Something Royal’ın diğer büyük aktörü Secretariat ve onun mensubu olduğu soylar ile de gerçekleşebilir.

Approve’un uyumlu olduğu kısrak baba hatlarından biri de Mujadil kuşkusuz. Mujadil’in babası Storm Bird, kısrak babası ise Secretariat’dır. Bu arada Sir Ivor ve Drone demişken, soy ağaçlarında Foolish Pleasure olan aygır sahiplerinin de Approve’u değerlendirmeye alması da olanaklıdır.

Ayrıca Tom Fool da doğal olarak gündeme gelecektir muhtelif yerlerde. Bu bağlamda Red Bishop, Win River Win, Gerald Martin etkili kısrak pedigrilerini de bir yere ilave edelim.

Aprrove’un başarı gösterdiği hatlardan biri de Spectrum’dur. Spectrum, Rainbow Quest oğludur. Approve’un babası Oasiss Dream’in de aygırlık yapan ve G1 galibi oğlu Power’ın ikinci kısrak babası ve yine G1 galibi Aqlaam’ın kısrak babası Rainbow Quest’dir.

Şu halde Spectrum başka olmak üzere Rainbow Quest temsilcileri içeren soy ağaçlarına sahip kısrak sahiplerinin Approve’u dikkate almaları tutarlı bir referans olarak gözükmekte. Rainbow Quest’in oğlu Bin Ajwaad da ülkemizde görev yapmıştı.

Ayrıca yine Bin Ajwaad da Balidar etkeni de olduğundan bu hattan gelen Young Generation ve başta Cadeuaux Genereux olmak üzere bu hat uzantısı soy ağaçlarına sahip kısraklar içinde de değerlemeye alınabilir gözüküyor Approve.

Approve’un pedigrisine göre başarı saylayabileceği kısrak hatlarından biri de Ahonoora ve temsilcileri kuşkusuz. Ayrıca bu chef aygırın babası Lorenzaccio’nun da anne familyasında Rough Shod II uzantıları ile birleşmesi bu teoriyi olumlu anlamda etkileyebilecek bir başka olumlu faktör olabilir.

Yine Oasis Dream’in G1 galibi ve halen aygırlık yapan yavrularından Power’ın kısrak babası Inchinor, bir başka G1 galibi yavrusu Prohibit’in ikinci kısrak babası Don’t Forget Me ve ayrıca ikisi de G1 galibi temsilcileri Jwala ve Charming Thought gibi iki ismin de kısrak babasının Indian Ridge oluşu, özellikle Indian Ridge başta olmak üzere Ahonoora etkisi içeren soya sahip kısraklar için Approve değerlendirmesini anlamlı kılabilecek referanslar olarak düşünülebilir.

Bu verileri hem Bin Ajwaad, hem de Ahonoora bağlamında birleştirebileceğimiz bir başka nokta da Aprrove’un baba kardeşlerinden en iyilerinden biri olan Cape Cross’la ilgili ve dolayısı ile onun anne hattı ile bağlantılıdır.

Bakıldığında Green Desert temsilcisi Cape Cross’un annesi Park Appeal’ın Ahonoora kızı olduğu ve onun da annesinin Balidar kızı olan ve aynı zamanda Bin Ajwaad’ın da anne neslini oluşturan Balidaress olduğu düşünüldüğünde, hem yukarıda ifade ettiklerimizi teyit eden başka bir noktaya temas etmek, hem de özellikle Park Appeal’dan uzanan diğer bağlantılara da Approve için dikkat etmenin kısrak sahipleri için fayda içerebileceğidir.

Bu bağlamda pedigrisinde Ahonoora oğlu Nashamaa olan aygır sahiplerinin ve de annesi Nureyev kızı olan Diktat temsilcilerinin, Approve’u diğer etkenler de göz önüne alarak değerlendirmelerinde fayda mevcuttur. Buna Iffraaj da eklenebilir kuşkusuz.

Tabi ki Green Desert bağlamında yaklaştığımızda bu aygırın benzer soy modellerinden Sinndar, Erhaab, Stravinsky, Faslıyev, Spinning World gibi isimler de değerlendirmeye alınabilir. Bahse konu bu isimlerden son ikisinin Nureyev temsilcisi olduğunu ve bunlardan Fasliyev’in kısrak babasının da Mr. Prospector olduğunu, yani bir nevi Kingmambo ile benzer nick içerdiğini ekleyelim.

Şüphesiz pedigrisinde ki Mill Reef etkeni ile Riverman’ın da yer aldığı pedigrilerin de Approve için değerli olabileceğini ekleyelim ve mesela yukarılarda uyumlu diye ifade ettiğimiz aygırlardan Spectrum’un kısrak baba hattının da Riverman oğlu Irish River olduğunu ifade edelim.

Yine yukarıda Tom Fool vasıtası ile vurguladığımız Win River Win’in de babasının Riverman hattına mensup oluşu bu hattan olan kısrakları Approve için değerleme yapmak isteyen yetiştiriciler için bir başka pozitif referans hüviyetindedir.

Kısrak babası Riverman olan bir başka önemli isim Highest Honor ve onun yer aldığı soy ağaçlarının da kuşkusuz diğer etkenler de muhakkak göz önüne alınmak sureti ile Approve için değerlendirilmesi olasıdır. Oasis Dream’in G1 galibi yavrularında Goldream’in ikinci kısrak babasının da Highest Honor olduğunu ekleyelim.

Approve’a katkı yapacak soy hatlarından birinin de özellikle Diesis ve Kris başta olmak üzere Sharpen Up hattından gelen temsilciler olması olasıdır.

Kuşkusuz Danzig ve Lyphard gibi isimleri ihtiva eden Approve’e bu isimler bağlamında katkı sağlayacak bir başka soy faktörü de Vice Regent olabilecektir ve tabi ki onun tam kardeşi Vice Regal da.

Ayrıca Aprrove’un üçüncü kısrak babası olan Far North da bu etkiye katkı yapabilecek bir başka soy elemanıdır.

Bu bağlamda Vice Regent hattından gelen isimleri de Approve için değerlendirmeye almak mümkündür. Ayrıca Quest For Fame ve Vice Regal içeren pedigriye sahip Perfect Storm temsilcilerini de bu bağlamda başka bir yere koymak mümkün olabilir.

Roberto hattı da Aprrove’a katkı yapacak soy faktörlerinden biri olabilir şüphesiz. Özellikle bulunabilirse Arch bu konuda bir numaralı adaydır. Kısrak baba hattında Tom Fool da içermesi dolayısı ile Red Bishop, ayrıca Rough Shod II etkileşimi ile Lear Fan ve onun da Nureyev içeren pedigrili oğlu Fantastic Fellow da kuşkusuz Approve’a teorik olarak katkı yapabilecek soylardandır.

Nijinsky, Blushing Groom ve Habitat içeren hatlardan gelen kısraklarda Approve için değerlendirilebilir.

Ayrıca Approve’un pedigrisini çift Sir Gaylord ve Mill Reef etkisine sahip olması, Mountain Cat ismini de bir başka açıdan da gündeme getirebilir ki, Mountain Cat’in babası Storm Cat’in de kısrak babasının Secretariat oluşunu buna da destek olabilecek başka bir noktadır ve yukarıda vurguladığımız Mujadil’in de Storm Bird/Secretariat kombinasyonu içerdiği, yani Storm Cat ile benzer soy kurulumu olduğunu da ekleyelim notlarımıza.

Buraya kadar vurguladıklarımız ve de aşağıdaki referanslar veya soy benzerleri bağlamında Approve’un uyum sağlayabileceği pedigrilere toparlayacak olursak;

Nureyev/Pivotal/Pivotal/Kaneko/Captain Rio, Cossack Guard, Spinning World, Wolfhound, Stravinsky, Soviet Star, Kingmambo/Okawango, Machievellian, Faslıyev, Zafonic/Zamindar, Vice Regent/Deputy Minister/Always A Classic/Dehere/Awesome Again, Try My Best/Last Tycoon , El Gran Senor/Barnato, Kris/Common Grounds, Diesis/Halling/Three Valleys/Fernando, Indian Ridge, Inchinor, Don’t Forget Me, Storm Cat/Mountain Cat, Mujadil, Perfect Storm, Dolhin Street, Riverman/Win River Win/ River Special, Rainbow Quest/Quest For Fame/Spectrum/Bin Ajwaad, Pursiut Of Love, Daylami/Doyoun, Grand Lodge/Sinndar, Topsider, Flying Spur, Marlin, Kalanisi, Caerleon/Vision, Sky Classic, Niniaki/Hernando, Roberto/Arch/Red Bishop/Lear Fan/Fantastic Fellow , Azamour/Native Khan, Priolo, Alhaarth, Never So Bold, Persian Bold,Pennine Walk, King’s Theatre, Kings Of Kings, Efisio, High Line şeklinde bir vurgulama yapmak mümkündür.

Ayrıca ekteki linkten, San ekürisinin bu aygırına ait merak edebileceğiniz diğer şeylere de göz atmanız mümkündür.

http://www.sanstable.com

APPROVE SINIF PERFORMANSLI VE KAZANAN YAVRULARI

İSİM

SINIF

1.KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

WAADY

G3

JADE ROBBERY

WOLFHOUND

GULL

G3

FRAAM

MACHIEVELLIAN

ACCEPTED

L

CADEAUX GENEREUX

TOPSIDER

EVO CAMPO

L

MISTER BAILEYS

RAISE A NATIVE

SOPRAN VERNE

L

MUJADIL

SOVIET STAR

SWIFT APPROVAL

L

SPECTRUM

MAGICAL WONDER

UNILIT

3.G3

TRADITIONALLY

KAHYASI

BEAU APPROVE

3.L

SPECTRUM

AHONOORA

DISPROVE

3.L

MUJAHID

NASHWAN

PITY CASH

3.L

MUJADIL

BOB BACK

GERRY THE GLOVER

Win

GREAT COMMOTION

HENBIT

LONDON LIFE

Win

LOMITAS

KONNIGSTUHL

APROVADO

Win

BLUEBIRD

SUN PRINCE

CASTIGLIA

Win

NIGHT SHIFT

REFERENCE POINT

JOHNNY B GOODE

Win

KING'S THEATRE

PERSIAN BOLD

CUORE ROSSO

Win

DANZERO

LION CAVERN

APPROVATION

Win

NAYEF

CAERLEON

EL ASTRONAUTE

Win

FOOTSTEPSINTHESAND

ROI DANZIG

LAZY DAYS IN LOLUE

Win

SELKIRK

BATSHOOF

NATACONLEALI

Win

BAHAMIAN BOUNTY

MOST WELCOME

DREAM APPROVAL

Win

KING'S THEATRE

DARSHAAN

CIARAS COOKIE

Win

DANEHILL DANCER

SHERNAZAR

JESSIE B GOODE

Win

KING'S THEATRE

PERSIAN BOLD

TIKTHEBOX

Win

PULPIT

CONQUISTADOR CIELO

SHARAASA

Win

ROYAL APPLAUSE

CADEAUX GENEREUX

DESIGNATE

Win

PRIOLO

LAST TYCOON

HARD N SHARP

Win

ROYAL ACADEMY

PLAY FELLOW

CROMBAY

Win

ARAKAN

HABITAT

GABRIAL THE WIKING

Win

XAAR

SANDHURST PRINCE

FREE ENTRY

Win

SPECTRUM

NONOALCO

MR BRIGHT EYES

Win

BLUEBIRD

GROOM DANCER

PED PERDITA

Win

TAGULA

ALZAO

VENTURA CANYON

Win

LAMMTARRA

HIGH TOP

GENTILLY

Win

GENERAL MONASH

GRUNDY

NAG'S WAG

Win

TIGER HILL

MUJADIL

ZAZA ZEST

Win

HAMAS

SALSE

STATE OF THE UNION

Win

INDIAN RIDGE

BE MY GUEST

BINKY BLUE

Win

LEAR FAN

MR.PROSPECTOR

ROSIE CROWE

Win

RAHY

POLISH PRECEDENT

SEKURAS GIRL

Win

REVOQUE

BELFORT

AUTUMN TONIC

Win

LUJAIN

TREMPOLINO

WITH APPROVAL

Win

MOST WELCOME

CYRANO DE BERGERAC

MUHARIB AL EMARAT

Win

INDIAN DANEHILL

PRECOCIOUS

PIPING DREAM

Win

ROYAL APPLAUSE

DOLPHIN STREET

ARRANMORE GIRL

Win

ZAFONIC

DANEHILL

SWEET TABOO

Win

EFISIO

NOALTO

SHOW APPROVAL

Win

ORPEN

BUSTINO

BUKLE

Win

ROYAL APPLAUSE

CADEAUX GENEREUX

OASIS DREAM SINIF KOŞU KAZANAN YAVRULARI

İSİM

SINIF

1.KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

MIDDAY

G1

KINGMAMBO

ROBERTO

NUHAARAR

G1

LINAMIX

LAST TYCOON

OIWER

G1

INCHINOR

RAINBOW QUEST

GOLDREAM

G1

MACHIEVELLIAN

HIGHEST HONOR

TUSCAN EVENING

G1

SUAVE DANCER

SASSAFRAS

MUARRAB

G1

WOLFHOUND

DRAGONARA PALACE

LADY JANE DIGBY

G1

NINISKI

FILIBERTO

PROHIBIT

G1

WARNING

DON'T FORGET ME

QUERARI

G1

ACATENANGO

DEVIL'S BAG

AQLAAM

G1

RAINBOW QUEST

OUR NATIVE

OPINION

G1

SADLER'S WELLS

PRIOLO

JWALA

G1

INDIAN RIDGE

TINA'S PET

ARCANO

G1

DAYLAMI

DOMINION

CHARMING THOUGHT

G1

INDIAN RIDGE

SADLER'S WELLS

NAAQOOS

G1

MACHIEVELLIAN

ELA-MANA-MOU

SRI PUTRA

G2

IN THE WINGS

TOP VILLE

WELWITSCHIA

G2

PURSUIT OF LOVE

ROUSILLON

FREE PORT LUX

G2

MONSUN

NASHWAN

CLADOCERA

G2

PIVOTAL

WOODMAN

FROZEN POWER

G2

ROYAL ACADEMY

DOMINION

QUIET OASIS

G2

SUNDAY SILENCE

SADLER'S WELLS

APPROVE

G2

SADLER'S WELLS

FORTY NINER

MISHEER

G2

CADEAUX GENEREUX

WARNING

PEACE AT LAST

G2

BARATHEA

MILL REEF

SHOWCASING

G2

ZAFONIC

WARNING

MONITOR CLOSELY

G2

SELKIRK

FORTY NINER

MIRZA

G3

PRIMO DOMINIE

SONG

CAPTAIN GERARD

G3

SOVIET STAR

KRIS

ALTA FEDELTA

G3

LUGE

INDIAN KING

MAIN AIM

G3

SELKIRK

TOPSIDER

SARKIYLA

G3

RAINBOW QUEST

DOYOUN

CHIGUN

G3

NASHWAN

SLIP ANCHOR

SANDBARD

G3

HERNANDO

HOUSTON

FLYING JIB

G3

MIZZEN MAST

GONE WEST

GALE FORCE TEN

G3

KIRKWALL

ELECTRIC

BERMUDA REEF

G3

ACATENANGO

TARIM

MAINSAIL

G3

THEATRICAL

RIVERMAN

RAINFALL

G3

BARATHEA

NASHWAN

VISIT

G3

KAHYASI

HIGH LINE

STRATHNAVER

G3

LAHIB

DIXIELAND BAND

BUTTON DOWN

G3

SADLER'S WELLS

ROBERTO

WAITER'S DREAM

G3

PERSIAN BOLD

NORTHFIELDS

STARLIT SANDS

G3

SLIP ANCHOR

PETINGO

AKTABANTAY

G3

FALBRAV

BERING

BYE BYE BIRDIE

G3

SELKIRK

DARSHAAN

FOUNTAIN OF YOUTH

G3

EFISIO

PURSUIT OF LOVE

RIMTH

G3

EFISIO

DOMINION

YOUNG PRETENDER

G3

SUNDAY SILENCE

SADLER'S WELLS

 

 

 

Son DüzenlenmeSalı, 20 Aralık 2016 12:09

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık