Menu

RENK... Özel

Yarış yaşamında iki yaşlığında Sakarya Koşusunda elde ettiği ikinciliği ile başladığı çıkışı, üç yaşlılığında Erkek Tay Deneme koşusunda yaptığı üçüncülükle teyit ettikten sonra Gazi Klasiğinden önce son önemli virajı Ankara da Mehmet Akif Ersoy galibiyetiyle dönüp, tüm bu önemli verileri Gazi Koşusu ile taçlandırmayı başaran Renk, hara kariyeri için ülkemizin en eski haralarından biri olan İlyas Çokay harasında hizmet veriyor artık.

Renk aygırlık yaşamında ne tip kısraklarla, daha doğrusu nasıl soy yapısındaki kısraklarla uyum sağlayabilir, bunun cevabını teorik olarak irdelemeye çalışacağız.

Renk’in babası Divine Light, yurt dışında başladığı aygırlık kariyerinde çok kısrak bir süre ülkemizde getirildi ve daha yavruları koşmadan kızı Natagora’nın yurt dışında klasik koşularda elde ettiği başarı ile dikkat çekmişti.

Sonrasında gerek Renk, gerekse de diğer oğlu Divine Heart’ın Gazi galibiyetleriyle, ülkemizdeki kısrak aygırlık kariyerinde ilgi çeken ve adını Derby klasiğine yazdıran aygırlardan biri olmayı başardı.

Divine Light’in ülkemizde sınıf koşularda başarı göstermiş ve yurt dışında da aynı seviye performans gösteren taylarının ilk iki kısrak babalarını ihtiva eden listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

Divine Light’ın başarı gösterdiği aygır profillerini incelediğinizde çeşitli aygır hatlarını görmek mümkün. Yine de pedigrileri biraz daha incelediğimizde bazı ortak noktalar, bazen de ilginç gelebileceğini düşündüğüm notları, Renk’in anne hattı ile de harmanlayarak inceleye başlayabiliriz.

Divine Light’in başarılı yavrularına baktığımızda Danzig hattının temsilcileri ile iyi bir performans yakaladığını görebiliriz.

Eagle Eyed: Bay Çiftçioğlu – Danehill : Woody, Ice Fountain

Green Desert: Faircease, My Dear Son, Haşim Ağa

Green Desert/Desert Story: Invincible Rock

Green Desert/Cape Cross: Wow So Fast

Rakan: King, You Again

Lure/Orpen: Meliora, Queen of Eskişehir

Polish Navy/Sea Hero: Goldcrest

Danzig Connection: Simental, Sherdder

Bu sayılan Danzig temsilcilerinden Eagle Eyed ve Danehill de kısrak babaları His Majesty, Rakan ve Polish Navy de kısrak baba hatlarında His Majesty’nin tam kardeşi Graustark ismini görebiliriz.

Sadece yukarıda sanılan isimler değil, başka sınıf koşu performanslı Divine Light yavrularında da bahse konu iki tam kardeş Ribot temsilcisini görmek mümkün. Lavin (Graustark), Lullaby ve Ocius (His Majesty) Divine Light temsilcileri buna örnek gösterilebilir.

Ayrıca kısrak baba hatların Ribot ve temsilcileri olan My Volga Boatman, Niniski ve ayrıca Ribot hattından gelme Lost Code gibi isimleri de düşürseniz, Divine Light’ın Ribot etkili aygırların temsilcileri ki -Danzig ile olanları başa alabiliriz- başarı gösterebildiğini de görebiliriz.

Renk’in anne hattına baktığımızda annesi Busi’nin Mill Reef üzerine 3*4 akrabalık içerdiğini görmekteyiz. Divine Light’ın Gazi kazanan diğer yavrusu Divine Heart’ın kısrak babası River Special’ın da Riverman oğlu olduğunu göz önünde bulundurursak, Never Bend’in benzer soy kurgulu iki oğlunun olduğu pedigrilerle de üst düzeyde uyum bulduğunu da düşünürsek, Renk’in de Riverman ve Never Bend’in diğer oğullarının olduğu pedigrilerle, bu başarılı isimlere, tabi ki Divine Heart başta olmak üzere yaklaşık pedigri versiyonları gerçekleştirme ihtimallerine aday olduğu öngörüsünde bulunmak mümkün.

Ayrıca Mill Reef’in annesi Lalun etkeni ile de, bu kısrağın diğer özel ürünü Bold Reason ile kurduğu uyum veya bir başka ifade ile –rasmussen- etkisi de göz önüne alındığında, özellikle Sadler’s Wells etkenin de Renk’in kaliteli döller vermesinde pozitif etkeni oluşturabileceğini önermek mümkün teorik olarak.

Kuşkusuz Renk’in pedigrisinde ki en önemli aktörlerden biri de Mujtahid, daha doğrusu Woodman’dır. Bu atın Private Account ile büyük uyumun göz önüne alarak, başta Unaccounted For olmak üzere çeşitli Private Account aktörleri ile başarı sağlamasını beklemek, istatistiki açıdan referanslarını da göz önünde alırsak mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Renk’in pedigrisinde bana göre katkı yapacak en büyük soy aktörlerinden biri de babası Divine Light’ın kısrak babası Northern Taste ve özellikle Renk’in dördün kısrak babası Bay King olabilir.

Northern Taste 4.anne Sarita: Molly Desmond

Bay King: 4.anne Molly Adare, annesi Molly Desmond

Burada Sarita faktörü önemli olabilir, şöyle ki;

Sarita: Nearctic’in 2.annesi

Sarita: Great Nephew’in 3.annesi

Sarita: Balidaress’in 6.annesi

Sarita: St.Paddy’in 4.annesi

Sarita: Nangela’nın 5.annesi

Bu isimlerin soy ağaçlarında yer aldığı pedigriler Renk için farklı bir anlam ifade edebilir, şöyle ki;

Balidaress, ülkemizde bir dönem görev yapmış olan Bin Ajwaad başta olmak üzere, aygır büyük aygır Cape Cross ve ayrıca da Diktat daha ön planda olmak üzere Iffraaj, Nashaama gibi aygırlarına anne neslini oluşturur.

Diğer taraftan Balidaress’in babası Balidar ve onun temsilcileri Divine Light’in başarılı ürünlerine baktığınızda karşımıza bazı pedigrilerde çıkarlar. Mesela Carna ve tam kardeşi Dublin’in kısrak babaları Bijou D’Inde, Cadeaux Genereux oğludur. Cadeux Genereux aynı zamanda Meliora’nın da ikinci kısrak babasıdır.

Cadeaux Genereux da hem Young Generation’ın, o da Balidar’ın oğludur. Dolayısıyla Balidares, hem anne hattıyla hem de baba hattıyla Divine Light’ın başarılı ürünlerinde olduğu gibi onun aygır oğlu Renk’de de özellikle Bay King’in anne etkisi dolayısı ile etki yapabilir.

Aslında bu vurgulamaya çalıştığımız etki Renk için bununla sınırlı değildir. Sarita’nın Nearctic’in ikinci annesi olduğunu da vurguladığımıza göre ve bu atın da Northern Dancer’ın da babası olduğunu göz önüne alırsak daha da farklı bir iletişime vurgu yaparız.

Ayrıca Renk’in dördüncü annesi Sementa, Bay King ile Guersillia mahsulü olup Guersillia’nın babası Guersillus da Guersant temsilcisidir. Guersant’ın 3.annesi Lady Maureen, Molly Desmond’un kızıdır.

Yeni Bay King’in 4.annesi ile Guersant’ın da 3.annesini göz önüne alırsak, o halde Renk’in pedigrisi: Nearctic/Lady Victoraia/Bay King/Guersant dağıtıcıları ile Molly Desmond üzerine soydaşlık içermektedir.

Yazının sonunda söyleyecektim ama şimdi de söyleyebilir, Renk’in gerçekten de kendisi gibi renkli bir pedigrisi var!

Renk’in anne hattında Guersillia’ya vurgu yaptık. Bu kısrak tam 3 tane Gazi koşusu galibi ile anneden kardeştir. Analizimizin konusu aygırla beraber, tam 4 Gazi veren bir familyaya mensup bir anne nesline sahiptir Renk.

Renk’in diğer Gazi galibi akrabaları: Beau Manoir, Beau Brummmel ve Corsaire’dir. Bunlarından ilk ikisinin babaları Wings Of Song’dur.

Wings Of Song’un ikinci annesi Molly Adare’dır. Dolayısı ile Molly Desmond/Pretty Polly veya yukarıda ifade etmeye gayret ettiğim dörtlü etkisinin farklı uzantılarını burada da görmek mümkündür. Renk’in, Wings Of Song’un gözüktüğü pedigrilerde, tabi ki diğer soy etkenleri de göz önüne alınarak olumlu etkileri yapması beklenebilir.

Renk’in babası Divine Light’in başarılı yavrularına bakıldığında G3 galibi Murathanbey ve KV galibi Yegane’nin ikinci kısrak babalarının Nurcivan olduğu görülecektir. Nurcivan’ın annesi de Guersillia’dır.

Dolayısı ile yukarıda bahsetmeye çalıştığım Guersant etkisi, bu pedigrilerde Nearctic ve Lady Victoria ile tetiklenmiş, Renk de bu etkiye Bay King’in de ilavesi ile daha yoğun bir Molly Adare/Molly Desmond gösterisi sahne almıştır.

Aslında Renk içerdiği pedigrisiyle bir dönem ülkemiz yarışçılık ve yetiştiriciliğinde rol oynamış ama şu an soy ağaçlarında arka planda kalmış gibi gözüken aktörleri sahne önüne çıkarmak yolunda da ilginç etkiler de oynayabilir. Bunlardan biri de Renk’in üçüncü kısrak babası Strange Love ile ilgilidir.

Strange Love’un büyük annesi Senone, Sicambre’nin tam kardeşidir. Sicambre de ülkemizde bir dönem görev yapmış Sicilian’ın babasıdır ve ayrıca Novius’un da. Yine Sicambre, Close Harmony’in de kısrak babasıydı.

Yine Renk’in dördüncü annesi olan Semanta, Apaçi ile benzer çaprazlamaya sahiptir, Guersillus-Molly Adare veya Molly Desmond.

Apaçi de Arslan’ın kısrak babadır. Arslan’da Kılıçaslan oğlu olup, kısrak babası Cihangir de Molly Desmond’un tam kardeşi Pretty Polly’den gelme Miranda’dan uzanan anne familyasındandır.

Dolayısı ile Cihangir/Wings Of Song/Sicilian/Apaçi/Arslan ve tabi ki Cihangir ile annesi Modalı’nın aynı familya’dan gelme Linda ve onun özel oğlu Karayel ve uzantıları, hepsi ile de çok ilginç aynı familya etkileşimleri yaşayabilecektir Renk ile bu hatları barındıran kısraklar.

Tabi ki bu saydığım isimler soy ağaçlarında artık gerilerdedir ve onların önünde olan aygırlar için aşağıda bahsettiğim kısrak babaların ve onların sahip oldukları hatlardan destek alınabilir.

Yine Renk’in büyük annesi Lapu Lapu, Aurelole üzerine 4*4 akrabadır. Aureole, Knight’s Daughter ile anne kardeşidir. Bu kısrağın iki tam kardeş yavrusu Monarchy ve Round Table etkisi de Renk’in kaliteli döller vermesinde etken olabilir kuşkusuz.

Tabi ki gerek Aureole, gerek de de Knight’s Duaghter isimleri vurgulandığında 2-f familyasının uzantıları da Renk’in nitelikli döller vermesine pozitif manada katkı yapabilirler.

Buradan hareketle özellikle bu familyasının farklı kollarından gelme Castle Rising’in de Divine Light’ın G3 galibi yavrusu Twinsea’nin kısrak babasının Castle Rising olduğunu ekleyelim notlarımıza. Bu bağlamda Banknote da kızları da Renk’in kaliteli döller vermesine katkıda bulunabilecek soy etkenleri arasında zikredilebilir.

Yine Renk’in Halo hattından gelmesi ve bu hattın anne familya akrabalarından Natalma’nın oğlu Northern Dancer’a da sahip olduğunu düşünürsek, Almahmoud familyasının Bubbling Beuaty ile özellikle Arctic Tern ve Natalma’nın diğer temsilcisi Raise The Standart ile Coup de Folie ve onun en başta gelen uzantılarından Machiavellian etkilerinin de Renk’e pozitif katkı yapacağını öngörmek mümkündür.

Yine Divine Light’ın başarılı ürünlerine baktığımızda Nijinsky uzantılarının da ağırlıklı rol oynadıklarına da müşahede edebiliriz. G1 galibi Cash Akçe de bunu da gözlemlemek mümkün Royal Academy bağlamında.

Şüphesiz en kaliteli ürünü Natagora’nın kısrak babasının Linamix olduğu düşünüldüğünde bu aygırın mensup olduğu Lyphard hattının da Renk üzerine de pozitif manada bir etkisi mümkün olabilir.

Nihayetinde toparlayacak olursak:

Danzig-Green Desert/Desert Story-Cape Cross , Eagle Eyed/Danehill, Rakan, Sea Hero, Lure/Orpen, Lyphard/Linamix/Manila/Bellypha , Nijinsky/Royal Academy, Caerleon/Barbar/Niniski/Hernando/Marlin, Sadler’s Wells/Fairy King, Hennessy,/Perfect Storm, Tale Of The Cat/Lion Heart, Riverman/Irish River, Win River Win, Castle Rising, Banknote, Private Account/Unaccounted For/Al Murtajaz, Royal Abjar, West By West, Machievellian, Balidar/Young Generation/Cadeaux Genereux/Bijou D’ınde, Bin Ajwaad, Diktat, Sharpen Up, Diesis/Halling/All The Good, Kris/Common Grounds, Night Shift, Nurcivan, Lead On Time, Sri Pekan, Red Bishop, Wolf, Maşaallah, Caro/Cozzene/Turgeon , Karayel, gibi aygırların temsilcilerin mensup oldukları kısrak soyları ve yukarıda isimlerini vurguladığım ama günümüzde ancak alt kuşaklarda rastlanabilecek isimlerin, son paragrafta vurguladığımız isimlerin veya son benzerleri ile harmanlanmış konumda olan pedigrilerle daha nitelikli ürünler verme ihtimali mevcuttur Renk’in.

DIVINE LIGHT SINIF PERFORMANSLI YAVRULARI

İSİM

SINIF

1.KISRAK BABASI

2.KISRAK BABASI

AMARILLO

2.KV-6

LION CAVERN

SHADEED

BAY ÇİFTÇİOĞLU

A3

EAGLE EYED

WOODMAN

BRAVE GREY

2.KV-8

TURGEON

FOOLS HOLME

CARNA

KV-7

BIJOU D'INDE

LEAD ON TIME

CASH AKÇE

G 1

ROYAL ACADEMY

WOLLOW

CASH POINT

3.KV-7

DYNAFORMER

DR.BLUM

DAYI

KV-21

LOST CODE

OLDEN TIMES

DISTANT LIGHT

3.KV-7

DISTANT RELATIVE

TENDER PRINCE

DIVINA COMMEDIA

3.KV-6

MONSUN

TOUCHING WOOD

DIVINE HEART

G 1

RIVER SPECIAL

COCK ROBIN

DIVINE RIVER

KV-8

UNFUWAIN

EXHIBITIONER

DUBLIN

KV-7

BIJOU D'INDE

LEAD ON TIME

DYMAXION

3.KV-9

THEATRICAL

STAR DE NASKRA

ELBİ

KV-7

ROYAL ABJAR

MAŞAALLAH

ESQUELA

2.KV-6

TAGULA

BE MY GUEST

FAIRECEASE

2.A 2

GREEN DESERT

SHERNAZAR

GOLDCREST

3.KV-8

SEA HERO

SKIP TRIAL

GRADE BOY

2.G 3

FOREST EDITION

PAMPAPAUL

HAŞİM AĞA

2.KV-6

GREEN DESERT

SHERNAZAR

ICE FOUNTAIN

KV-7

DRACULA

DANEHILL

INVINCIBLE ROCK

2.KV-7

DESERT STORY

ALZAO

İPEK AY

2.KV-6

MOUNTAIN CAT

BARBAR

JOANYKO

KV-8

JOHNY GUITAR

MY VOLGA BOATMAN

KARTEPELİ

KV-8

MARLIN

BLUEBIRD

KENSINGTON

KV-7

MOUNTAIN CAT

KARAYEL

KING

G 3

MAJESTIC ENDEAVOUR

RELIANCE

LAVIN

KV-6/2.A2

SRI PEKAN

PALACE PAGEANT

LULLABY

KV-7

COZZENE

HIS MAJESTY

MELIORA

2.KV-7

ORPEN

CADEAUX GENEREUX

MISTER BARON

KV-7/3G1

HERNANDO

ANSHAN

MURATHANBEY

G 3

CİVAN

NURCİVAN

MY DEAR SON

G 3

NIGHT SHIFT

GREEN DESERT

OCIUS

KV-8

WEST BY BEST

CHILIBANG

ORKUNHAN

KV-7

MYBOATMAN

MAKE STRIDES

QUEEN OF ESKİŞEHİR

2.KV-7

MUHTARRAM

SAULINGO

RAIN OVER ME

KV-8/3G1

RED BISHOP

COX'S RIDGE

RENK

G 1

MUJTAHID

PRIVATE TENDER

SEER OF LIGHT

3.KV-7

STRIKE THE GOLD

EL GRAN SENOR

SHREDDER

2.KV-7

WEST BY BEST

DANZIG CONNECTION

SIMENTAL

2.KV-7

MUJTAHID

AL MURTAJAZ

SUMMER LOVE

3.KV-6

HIGHEST HONOR

SILLERY

TATAMİ

KV-7

KAYRAWAN

IRISH RIVER

TWINSEA

G 3

CASTLE  RISING

SHARPEN UP

WATANABE

KV-6

HALLING

SADLER'S WELLS

WOODY

2.G 1

DANEHILL

DANCING BRAVE

WOW SO FAST

2.KV-7

CAPE CROSS

STOP THE MUSIC

YEGANE

KV-8

ARISTOCRAT

NURCİVAN

YOU AGAIN

2.A 3

RAKAN

KILIÇASLAN

DIVINE LIGHT YURT DIŞI SINIF PERFORMANSLI YAVRULARI

BROKEN IN LIGHT

Listed Win

BROKEN HEARTED

BE MY NATIVE

MAGIC POTION

2.Listed

CAERLEON

LE NAIN JAUNE

NATAGORA

G 1

LINAMIX

MARGOUILLAT

 

Son DüzenlenmeSalı, 27 Aralık 2016 12:18

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık