İzmir 5.İdare Mahkemesinden Flaş Karar!

19 Aralık 2019 tarihinde seyisliğini yaptığı Frostmourne isimli safkanın yasaklı madde ile koşturulduğunun tespit edilmesi üzerine At Yarışları Yönetmeliği’nin 131. maddesi uyarınca 31.12.2019-30.12.2020 tarihleri arasında 1 yıl süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanan Cevdet Balpetek, Avukatları Zeynep Keleşoğlu ve Utku Keleşoğlu vasıtasıyla İzmir 5.İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanarak, hakkında verilen cezayı iptal ettirdi.

Av. Utku Keleşoğlu

Davacı Avukatı yaptığı savunmada; söz konusu olaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Yarış Komiserler Kurulu Başkanlığı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğunu, Yönetmelik hükmü ile ceza verilemeyeceğini, kanunilik ilkesinin ihlal edildiğini, doping maddesinin müvekkili tarafından verilmediğini, kaldı ki maddenin yasaklı maddeler kapsamında olmadığını, yarış günü dahi yasaklı maddeler listesine dahil edildi ise bu konuyla ilgili kendilerine bir duyuru veya bilgilendirme yapılmadığını, yasaklama konusunda Yüksek Komiserler Kurulu yetkili olmasına rağmen İzmir Yarış Komiserler Kurulunca işlem tesis edildiğini ve savunma alınmadan verilen cezanın iptalini istediklerini belirtti.

Davalı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Vekilini de dinleyen Mahkeme Başkanlığı, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kesin karar verilinceye kadar davacının, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanmasına ilişkin İzmir Yarış Komiserler Kurulu tarafından alınan kararda herhangi bir süre belirtilmediği ve savunma dilekçesinde yer alan beyan dikkate alındığında da henüz bu konu ile ilgili Yüksek Komiserler Kurulu tarafından bir karar alınmadığının görülmekte olduğundan ve bu durumda; davacının on beş yarış gününe kadar koşulara katılmaktan ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından geçici olarak yasaklanması konusunda 6132 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca İzmir Yarış Komiserler Kurulu yetkili bulunmakta ise de; dava konusu işlemde böyle bir süre belirleme yoluna gidilmediği gibi henüz Yüksek Komiserler kurulunca da konuyla ilgili bir karar alınmadığı ve işlemin on beş yarış gününü aşan geçici yasaklama ya da süresiz bir şekilde sanat icrasından geçici yasaklama cezasına dönüşmesine imkan verecek bir şekilde tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde; ”şekil” ve ”yetki” yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığını ve bu nedenlerle; dava konusu işlemin iptal edilmesine, İzmir Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 14/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Bu emsal karar ile birlikte; Mahalli Komiserler Kurullarının “Doping tespit edilmiş atlara yönelik olarak, Yüksek Komiserler Kurulundan karar gelinceye kadar tedbiren” koşulara iştirakten men edilmesi ve seyisi ile antrenörünün de tribün ve eklentilerine girişinin yasaklanmasına yönelik vermiş oldukları cezaların “şekil ve yetki” yönünde usul ve yasalara aykırı olduğu tespit edilmiş oldu.

Artık YKK’dan karar çıkana kadar doping çıktığı tespit edildiği iddia edilen atın koşulara kayıt ve iştirakinin engellenememesi ve ayrıca seyis ile antrenörünün hipodromlara girişlerinin yasaklanmaması gerekmekte….

News Reporter

3 thoughts on “İzmir 5.İdare Mahkemesinden Flaş Karar!

  1. Tjkda görev yapanların çoğu her zaman doğruları böyle öğreniyor, bir yanlış yapılıyor ve muhatap,hakkını mahkemede arayıp kazanınca,bu işin böyle yapılacağını öğreniyor,yazıkki ne yazık tjk markasını böyle yerlerde süründürmeye hakkınız yok…

    1. Tjk ile yukarıdaki konunun ne alakası var anlamadım.Herhalde yüksek komiserler kurulunu tjk ya bağlı bir bölüm olduğunu sanıyorlar.

      1. Şöyle bir alakası var .dedektif gibi hemen o koşunun seyisini saha dışına çıkarıyorlar.hatta hergun sabah akşam kontrol e geliyorlar ahıra.
        Ayrıca . Ykk tarafından yasak koyulan antrenör ler eğer asli üye tanıdığı var ise .görmemezlikten geliyorlar .seyis e af yok .saha dışı daima .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir