MADRABAZ Aygır Analizi

Turbo’nun Grup 1 yarış kazanmayı başarmış 5 yavrusundan bir olan Madrabaz’ın annesi Albatur’un kızı Alsevda’dır. Diğer taraftan Turbo’nun da kısrak babası olan Özüşan, Albatur ile baba kardeşi olup, anne hatları da Mencule 4 ortak noktasında buluşmaktadırlar.

Dolayısıyla Madrabaz, Satvet ve onun iki çok değerli ve yakın akraba oğulları Özüşan ve Albatur birlikteliğinden soy gücü almaktadır.

Özüşan’ın bir başka değerli anne kardeşi de ünlü aygır Hilalüzzaman 25 (54/75) olup dolayısıyla Madrabaz, Hilalüzzaman 25 soyundan gelen veya bu aygırın kanını taşıyan kısraklarla Mencule 4 üzerine oluşturacağı üçlü Rasmussen etkisi ile değerli yavrular vermeye adaydır.

Diğer taraftan Madrabaz’ın gerek babası gerekse de dedesinin başarılı yavrularına göz attığımızda da Hilalüzzman 25 ile başarılı sonuçlar üretildiğini görmekteyiz.

Örneğin Turbo’nun en iyi baba kardeşlerinden olan Grup 1 galibi İlkbahar ve onun tam kardeşi Grup 3 galibi Yazbahar’ın kısrak babaları Hilalüzzaman 25’dir.

Yine Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Falez, Eymenege, Gümüşkesen, Lokum Oğlu gibi isimlerin kısrak baba hatlarında da Hilalüzzaman 25’in varlığını görmekteyiz.

Hilalüzzaman 25 hattı Volga 2 ve onun hattından gelen aygırlar olmak üzere, ayrıca farklı aygır hatları ile de temsil edilmektedir.

Hilalüzzaman hattından gelen Çıkmaz, Madrabaz’ın Grup 3 galibi yavrularından Eymenege’nin kısrak babasıdır.

Yine KV-8 galibi Lokum Oğlu’nun ikinci kısrak babası Aratbey’dir ve bu aygır da Hilalüzzaman 25 oğludur.

Yine A3 galibi Gümüşkesen’in kısrak babası da Volga II’dir.

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde baktığımızda Haberbatur kızlarının da oldukça baskın etkisini Budakhan, Arslan Turbo, Marissa, Baba Ahmet, Mira Mira, Akkula gibi sınıf yarış performanslı atlarda görmekteyiz.

Evren I’in kızları da Turbo ile uyum sağlamıştır ve bunu tam kardeşleri Düşlem ve Despot da görebiliriz.

Evren I’in annesi Neame 39, ayrıca Halid’in de annesi olup, Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Varlıklı ve Elanilim gibi atların da kısrak babasının Halid olduğunu görmekteyiz.

Bu durumda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde Neame 39 etkisi görmekteyiz ve bu özel kısrağın en iyi ürünü olan Özgünhan kızları da Madrabaz için potansiyel uyum özelliği taşımaktadır.

Neame 39, Neame 38, Neame 43 ve Neame 40’ın yanı sıra Demirkır ve Balık’ın tam kardeşi olup, ayrıca Köroğlu 4’ün de anne kardeşidir.

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Gürsu ve Demir Turbo gibi isimlerin kısrak babası Demirkazık, Demirkır’ın oğludur.

Diğer taraftan Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da Demirkır’ın etkisini görmekteyiz ki, Demirkazık ve Eskişehirli gibi Grup yarışı galibi atlarda da bunu görmekteyiz.

Yukarıda bahsettiğimiz isimlerden Neame 43, Devirhan’ın annesi, Yaşarcık’ın ise büyük annesidir ve bu iki aygırın da kızları Madrabaz için diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile uygun olabilir.

Serhanbey’in iki oğlu Bilgin ve Altaha kızları da Madrabaz için uygun aygırlar olabilir. Zira Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da, Bilgin ile Cevher ve Bulut Reis gibi sınıf atları, Altaha ile de Ruat, Yarışalan ve Hüradam gibi atları ürettiğini görmekteyiz. Ayrıca Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Parpali’nin de kısrak babası Bilgin’dir.

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Lokum Oğlu tam kardeşi Turbocu ile Adını Sen Koy’un kısrak babalarının Odinhan olduğunu görmekteyiz. Gerek Odinhan gerekse de onun başarılı oğlu Gelibolu kızları da Madrabaz için değerlendirilebilir.

Bunlardan Gelibolu’nun kısrak babası olan Tolga, aynı zamanda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Haliç de kısrak babası, Marissa ve Yoldaşhan ise ikinci kısrak babası olarak karşımıza çıkar ayrıca….

Yine Odinhan’ın baba kardeşlerinden Dürdane’nin de Madrabaz’ın G1 galibi kardeşlerinden Diliran’ın da annesi olduğu düşünüldüğünde, Özgün ve bu hattan gelen dişilerin Madrabaz’a uygun olduğunu ifade etmek mümkündür ki, bahse konu referanslara annesinin bir Özgün kızı olması itibari ile Eyvah Uzun Mehmet’i de ekleyebiliriz.

Bu hattan gelen bir aygır olan Ayabakan kızları bu aygırın kısrak babasının Hilalüzzaman 25 oluşu nedeni ile düşünülebilir Madrabaz için…

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Kadhan ve Varlıklı’nın ikinci kısrak baba hatlarında Hilalüzzaman hattından gelen Taşkent izine rastlamaktayız.

Bununla birlikte bahse konu iki atın büyük anneleri olan Zehra 112 ve Hanbatur isimli kısraklar tam kardeştir. Dolayısı ile bu iki başarılı Turbo yavrusu Zehra neslinden gelmektedir.

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerini incelediğimizde Zehra soyundan gelen bir başka başarılı atın da Budakhan olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple hem Zehra soyundan gelen atlar hem de bu kısrak familyasından gelen aygırların kızlarının da Madrabaz ile uyumu mümkündür.

Yalaz ve onun aygır oğlu Uçanoğlu kızları da bu iki başarılı aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun olabilecektir.

Madrabaz’ın anne kardeşleri içinde en başarılısı olan Hergele’nin babası Berksoy olup gerek bu aygır gerekse de bu aygırın babası İbocan kızları, söz konusu iki aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun kısrak babaları adaylarıdır.

Madrabaz’ın gerek başarılı baba kardeşleri gerekse de anne hattından başarı gösteren isimler arasında yabancı hatlardan gelen aygır temsilcileri de vardır.

Bunlardan Mega Star’ın kısrak babası Druid, Falez’in ki ise Thunder Tiki’dir. Ayrıca Alsevda’nın başarılı anne kardeşlerinden Tornacı’nın da kısrak babası Tiki Tork Ku isimli aygırdır.

Dolayısı ile Madrabaz, Thunder Tiki, Druid ve Tiki Tork Ku başta olmak üzere, yabancı kökenli aygır temsilcileri ile de başarılı sonuçlar almaya adaydır.

Babası Rikardo vasıtası ile Mertol hattından gelen Madrabaz’ın, Rikardo’nun baba kardeşi Alkuruş 13 kızları da güzel bir soy ağacı oluşturması mümkündür ki, bunun içinde başarılı kısrak Kısrakbaşı’nın soy ağacında Rikardo/Alkuruş 13, yani çift Mertol birlikteliği değerli bir referanstır.

Kısrak babası Albatur olan Madraz, ayrıca bu aygırın tam kardeşleri Umut 2 ve Sa’d 27 temsilcileri ile tam kardeş akrabalık içeren soy ağaçları da oluşturabilecektir.

Analiz içinde ifade edilmeye çalışan veriler doğrultusunda Madrabaz’ın aşağıda bulunan kısrak baba hatları ile uyum sağlaması beklenebilir.

MADRABAZ UYUMLU KISRAK BABA HATLARI

Berk Hattı: Alaz, Alpak, Araslı, Berkay Efe, Berksoy, Bodrum, Demirkır, Didim, Doğangün, Güntay, Gürgökçe, İbocan,  İlbeyi, Kara Yağız, Karatoklu, Onurkan, Sancakbeyi, Sarar, Serdarbey, Uçanoğlu, Uçbeyi, Yiğit, Yalaz

Hilalüzzaman 25 hattı: Ağa Karaca, Akyel, Aratbey, Canberktay, Cansülo, Çıkmaz, Devirhan, Faroağa, Farotay, Hakanhan, Hastay, Koşanay, Magrip, Navaron, Pir Karaca, Saburay, Sertay, Tümöz Bey, Ünsal 2, Volga 2, Volgabey

Hilalüzzaman Hattı (diğer): Amcabey, Birader, Bozok, Foçalı, Gizbatur, Horasanlı, Hisarbey, Hisarhan, Lidertay, Peksoy, Rışvanbey, Sağanak, Selçukoğlu, Sülo, Şimşeğinoğlu, Yakupbey, Yelgeçen

Kuruş Hattı: Asilzade, Atak, Ateştopu, Balıkhan, Bozdoğan, Çelikkan, Hürbatur, Kaman, Pegasus, Sezginbey, Sergen, Son Martı, Sonalp, Şövalye, Tamerinoğlu, Umutbey

Özgün (Sa’d) Hattı: Adanır, Atikbey, Ayabakan,  Bayçora, Baydar, Ben Anadolu, Benim Oğlum, Bolkar, ,Gelibolu, Kadirim, Koşayalp, Nevzatbey, Odinhan, Özgün, Özgünhan, Yelhan

Sa’d Hattı (diğer): Aknasip, Berkoş, Bozdağ, Efem, Evren 1, Haberbatur, Haberkan, Joker, Karaca 5, Kırımhan, Kıvanç Can, Muratağa, Özhaber, Saltukhan, Sam Abrasiv, Sarraf, Tunca, Tuncal, Yaşarcık, Zenginoğlu

Serhanbey (Seklavi) Hattı: Altaha, Bilgin, Kurtel, Özduran, Göktekin, Kobra, Orçun, Özduran

Yabancı Hatlar: Batyskaf, Druid, Emael, Ergökçe, Gündeniz, Hızlıtay, Oymakbeyi, Sultan de Faust, Tekelioğlu, Thunder Tiki, Tigres Light, Tiki Tork Ku

MADRABAZ AYGIR REFERANS TABLOSU

TEMSİLCİSİ SINIF KISRAK BABASI ONUN BABASI 2.KISRAK BABASI
MADRABAZ G1 ALBATUR SATVET UĞURBEY
GÜRSU G1 DEMİRKAZIK DEMİRKIR SAVA
FALEZ G1 THUNDER TIKI IBN KONTIKI HİLALÜZZAMAN.25
DİLİRAN G1 ÖZGÜN ULUDAĞ 1 BODRUM
DÜŞLEM G1 EVREN I UMUT II VOLGA II
MEGA STAR G2 DRUID WOJSLAW SA’D 23
DEMİRTURBO G2 DEMİRKAZIK DEMİRKIR THUNDER TIKI
BUDAKHAN G2 HABERBATUR ERSOYLU ALAZ
KADHAN G2 ŞÖVALYE HAVUÇEROL TAŞKENT
EYMENEGE G3 ÇIKMAZ HİLALÜZZAMAN.25 ALBATUR
OĞLUM SERKAN G3 ARASLI BODRUM ÖZGÜN
VARLIKLI G3 HALİD ALBATUR TAŞKENT
GÜMÜŞKESEN A3 VOLGA II HİLALÜZZAMAN.25 YOZGATLI 1
EYVAH.UZUN.MEHMET KV21 ÖZGÜN ULUDAĞ 1 BAHADIR 1
TURBOCU KV21 ODİNHAN ÖZGÜN ARATBEY
ADİLABİ KV21 SARUHANAĞA ALBATUR AKNASİP
HALİÇ KV21 TOLGA HİLALÜZZAMAN 7 DORUHAN
MOSKOVAATEŞİ KV22 ALBATUR SATVET SAVA
MARISSA KV8 HABERBATUR ERSOYLU TOLGA
PATRONİÇE KV8 UMUTBEY TULRAB RÜZGAR 30
PARPALİ KV8 BİLGİN SERHANBEY RÜZGAR 30
ERKMEN KV8 SÜLO ÖNAL SERHANBEY
LOKUM OĞLU KV8 ODİNHAN ÖZGÜN ARATBEY
OĞLUM BURAK KV8 RÜZGAR 30 ÜNAL TULRAB
DERİN SULTAN KV8 CAŞ ALBATUR GİZBATUR
ARSLAN TURBO KV8 HABERBATUR ERSOYLU BODRUM
SAGARMATA KV8 CAŞ ALBATUR ÇELİKER
ILDIRLI KV8 ATOMKARINCA HAVUÇEROL CAŞ
DESPOT KV8 EVREN I UMUT II VOLGA II
ADINI SEN KOY KV8 ODİNHAN ÖZGÜN SERDARBEY
GOLDEN KING 2.A3 PARADOR DORMANE BURNING SAND
BABA AHMET 2.G2 HABERBATUR ERSOYLU TIRPAN
ÇEKİRGE 2.G3 EMİROĞLU TAŞKENT ARATBEY
SÖZLÜM 2.G3 ERSOYLU SERVET 2 KAYHANBEY
AKKULA 3.G1 HABERBATUR ERSOYLU RÜZGAR 30
MİRA MİRA 3.G1 HABERBATUR ERSOYLU ALAZ
YOLDAŞHAN 3.G3 MUZAFFER ÇAVUŞ ÖZÜŞAN TOLGA
ELANİLİM 3.G3 HALİD ALBATUR BODRUM

 

News Reporter

2 thoughts on “MADRABAZ Aygır Analizi

  1. MADRABAZ’ın geçen sene az müracaata rağmen aşımdan çekilmemesi çok yerinde olmuştu. Ama 12 kısrağından 7 tanesi BAKILMADI, olarak hala kayıtlarda olduğundan kuşku uyandırabilir. Aslında gebe olduklarını düşünüyorum. çünkü o at sahipleri sadece aşım için haraya kısraklarını getirip, daha sonra ki muayenelerini çiftliklerinde kendi veterinerlerine yaptırır. Bilgi Tjk ya gitmedi mi o sonuçlar öyle gözükür.

    MADRABAZ baba ve anne hattı olarak çok güçlü bir aygır, daha fazla müracaat olmasını bekliyordum. Yetiştiriciler rağbet olan aygırlara çekmek istiyor doğal olarak. geçen sene sadece iki aygır Mahmudiye de denenmiş olarak vardı ki başarılı olmalarına rağmen onlara da müracaat az oldu. Reklamı olan ve atçılar tarafından ayrıca sevilen atlar müracaat aldı, bir çok garantici de Tigem de ki denenmiş aygırlara çekti.
    Şahsen at koşturan bir at sahibi olsaydım Madrabaza kısrak verirdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir