At Sahibi Borçlarına Yeniden Yapılandırma…

At Sahibi Borçlarına Yeniden Yapılandırma…

Tarih :

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulunun “At Sahibi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması” hususunda almış olduğu karar doğrultusunda, uygulamanın aşağıdaki ana maddeler çerçevesinde yürütülmesine ve vadesi geçmiş borçlarını yapılandıran (Taahhütnamesini ve Taksit Senetlerini veren) at sahiplerinin ahır, aşım ve daimi pansiyonerlik müracaat taleplerinin kabulüne, 31.08.2019…