DHT ve DHÖ tanımı değiştirildi!

DHT ve DHÖ tanımı değiştirildi!

Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmak suretiyle, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nun 20.02.2019 tarih ve 776/ Y-2 sayılı toplantısında alınan karar gereği; Ankara 6.İdare Mahkemesinin 18/10/2018 tarihli E:2017/1108 K:2018/2350 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanması kapsamında, 2019 yılı…