2024 Yılı Genel Hükümlerinde yapılan Önemli Değişiklikler!
 1. 3-o) EBF: 2021 yılı için European Breeders Fund’a (EBF) kayıtları yapılmış aygırların 2022 doğumlu taylarının katılabileceği koşuları ifade eder.
  • 2024 yılı yarış programına yukarıdaki şartları taşıyan taylarının katılabileceği 5 adet EBF koşusu eklenmiştir.
 1. 4-(a) İğdiş atlar, G1 uzun vadeli koşular ile Topkapı, Boğaziçi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet, TBMM, Tarım ve Orman Bakanlığı, TSK ve İstiklal Savaşı koşuları hariç, koşu şartlarına uymak kaydı ile yıllık yarış programlarında yer alan erkek atların katılabildiği koşulara katılabilirler,
  • İğdiş atlar; 2023 yılında G1 Koşulara katılmazken, 2024 yılında ise yukarıda ismi belirtilen koşuların hariç diğer G1 koşulara katılabileceklerdir.
 1. 4-(c) Jokey yamakları, Maiden, 19, 2, 3, 4, 5, Şartlı koşuları ile bu koşuların X ve X1 ilave şartlı koşularında ve 13, 14, 15, 16, 17 ve 21, 22, 24 Handikap koşularında sıklet indiriminden yararlanırlar.
  • Handikap 22 ve Handikap 24 koşular 2024 yılı yarış programında kısa vadeli koşu olarak tanımlandığından bu koşularda aprantiler kilo indiriminden faydalanamayacaktır.
 1. 4-ç) G1 koşu koşan atlar; (2 yaşlı İngiliz ve 3 yaşlı Arap taylarına mahsus koşular ile 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus E.T.D., D.T.D. ve Kısrak koşular hariç) Katıldığı koşu tarihini takip eden günden itibaren 12 aylık süre içerisinde maiden, 19, 2, 3, 4, şartlı koşular ile 13, 14 ve 15 handikap koşularına katılamazlar.
  • Gazi Koşusu koşan taylar; Katıldığı koşu tarihini takip eden günden itibaren 12 aylık süre içerisinde maiden, 19, 2, 3, 4, 5 ve KV 6 şartlı koşular ile 13, 14, 15, 16, 17 ve 21 handikap koşularına katılamazlar.
  • 2024 yılında 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşulara katılan tayların, belirli koşulara katılamamasına ilişkin uygulama kaldırılmıştır. Ancak Gazi Koşusuna katılan taylar için uygulanacak kriterler ise yukarıda belirtilen şekilde genişletilmiştir.
 1. 4-d) G2 koşu kazanan atlar; • Hayatları boyunca 2 ve 3 şartlı koşulara, • Kazandığı koşu tarihini takip eden günden itibaren 12 aylık süre içerisinde 4 ve 5 şartlı ile KV 6 koşularına katılamazlar. •
  • Cari yıl içinde KV 7 koşularına katılamazlar.
  • G2 koşu kazanan atların katılamayacağı koşulara, cari yıl içinde KV-7 yarışı da eklenmiştir.
 1. 4-e) G3 koşu kazanan atlar; kazandığı koşu tarihini takip eden günden itibaren,
  • 12 aylık süre içerisinde 2 ve 3 şartlı koşulara,
  • 6 aylık süre içerisinde 4, 5 şart ve KV-6 koşulara katılamazlar.
  • G3 koşu kazanan atların katılamayacağı koşulara, 6 aylık süre içinde KV-6 yarışı da eklenmiştir.
 1. 6-c(3) maddesinde yer alan hükme istinaden maiden ve şartlı 1 koşularda yedek kalan atlar yedeklik hakkını sadece maiden ve şartlı 1 koşularda kullanabilecektir.
 2. 7 madde hükmüne istinaden Handikap 22, Handikap 24 ve G3-Handikap koşularda azami sıklet 61 kilo olarak uygulanacaktır.
 3. 9–e bendi hükmüne istinaden 3 ve yukarı yaşlı İngilizler ile 4 ve yukarı yaşlı Araplara ait 1 Temmuz öncesi tüm koşularda (handikap koşular hariç) kayıt/deklare esnasında koşacak 3 yaşlı İngiliz atı ve 4 yaşlı Arap atı olmadığı takdirde büyük yaşlı atların ağır kilo ile koşmasını önlemek amacıyla sıkletler 2 kilo noksan olarak uygulanır.
 4. 15 madde (b) bendinde son 20 kuralı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir. Ancak yarış hayatı boyunca;
  • G1 de birinci veya ikinci olan
  • veya iki G2,
  • veya dört G3,
  • veya bir G2 ve iki G3 kazanan atlar için bu kural uygulanmaz.
 1. 15 madde (e) bendi hükmüne istinaden pist değişikliği yapılamayan koşulara Adana ve İzmir Hipodromları kış sezonu çim pistinde yer alan G3 koşular eklenmiştir.
 2. 3 yukarı yaşlı İngiliz atları ile 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus KV-6 yarışlarda koşuya iştirak alt puan limiti 51, 3 yukarı yaşlı İngiliz atları ile 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus KV-7 yarışlarda koşuya iştirak alt puan limiti 56 olarak belirlenmiştir.
 3. 2024 yılı yarış programına puan aralığı 71–110 olan G3 Handikap koşu eklenmiştir.
 4. Kraliçe II. Elizabeth Koşusu İstanbul Hipodromu Uluslararası Yarış Festivali kapsamına alınmıştır.
 5. Ankara Hipodromu yarış programında yer alan Hatay Koşusu ile İstanbul Hipodromu yarış programında yer alan Haralar Koşusunun (kum pist) yerleri karşılıklı olarak değiştirilmiştir.
 6. 2024 yılı At Binme (deklare) Ücreti 800 TL olmuştur.
News Reporter

2 thoughts on “2024 Yılı Genel Hükümlerinde yapılan Önemli Değişiklikler!

 1. Tek temennim Enternasyonel yarışlarda yine iyi yabancı atları izleyebilmek…Umarım ikramiye dışında başka adımlarda atılır bu konuda…Birde Jokey turnuvası niye yapılmıyor artık?!?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir