ABBAS YOLCU

Yarış yaşamı başarılarla dolu bir at olan Abbas Yolcu, aynı zamanda babası Mountain Cat’in milyoner oğullarından biridir ve 1.351.100 TL kazancı ile aygırın ülkemizdeki 590 yavrusu arasında en çok kazanç elde eden altıncı temsilcisidir.

Abbas Yolcu, babası Mountain Cat ve onun babası Storm Cat vasıtası ile Northern Dancer oğlu Storm Bird hattından gelen bir aygırdır.

Abbas Yolcu’nun soy ağacı incelendiğinde, günümüzde aktif olarak faaliyet gösteren Mr.Prospector, Sharpen Up, Roberto, Alydar, Halo gibi hatların kanlarını taşımadığını ve bu itibarla bu hatlardan gelen kısrak soylarıyla, özellikle “Dengeli Soy” ağacı kurabilme adına önemli bir pedigri avantajı taşıdığını ifade etmek mümkün.

Yine pedigrisine bakıldığında ilk kısrak baba hattının Herod, ikinci kısrak baba hattının da Matchem hattından oluşu, eşleşmelerde farklı kan hatlarının aktarımı açısından bir zenginlik yaratabilir. Bu bağlamda Abbas Yolcu’nun anne hattında yer alan özel isimlere bir göz atmakta fayda var.

Abbas

Abbas Yolcu’nun Kısrak babası Abbas, Gazi Koşusu galibidir ve konformasyon ile don olarak Abbas Yolcu’nun Abbas ile benzerliği dikkat çekicidir. Abbas’ın babası Castle Rising hem çok özel bir anne familyasından gelmedir, hem de ülkemizde aygır ve kısrak babası olarak kaliteli ürünler üretmeyi başarmış bir aygırdır.

Abbas Yolcu’nun ikinci kısrak babası Affanbey, Airman gibi klas bir atla anne kardeşidir. İkisinin de kısrak babası olan Ay Tudor’un da Gazi koşusunda ikinci olduğunu biliyoruz.

Diğer taraftan Affanbey’in büyük annesi Black Maria, Gazi galibi unutulmaz kısrak Nadas’ın büyük annesi, yine bir Gazi galibi olan Kavranhan’ın da anne soyudur.

Ayrıca Abbas Yolcu’da Black Maria soyundan gelen bir aygırdır ve dolayısı ile büyük annesi Fantastic Summer, Gazi galipleri üreten bu özel kısrak, Black Maria üzerine 4*4 akrabadır.

Abbas Yolcu’nun sahip olduğu bu özel familyanın, 2009 Gazi galibi Miramis’i de ürettiği bilmekteyiz.

Abbas Yolcu’nun üçüncü kısrak babası Cartegena da Gazi galibi olup, bu itibarla geçilmez şampiyon Karayel’in, Seren I ile iki Gazi kazanan oğlundan biridir.

Cartegena’nın büyük annesi Noces, Gazi galibi bir başka isim olan Toraman’ın da annesidir. Ayrıca baba hattında Hyperion hattından geldikleri düşünüldüğünde iki Gazi galibi Cartegena ve Toroman’ın çok yakın akraba olduklarını görmekteyiz.

Abbas Yolcu’nun dördüncü kısrak babası Strange Love’un, 2015 yılı Gazi galibi Renk’in de üçüncü kısrak babası olduğu düşünüldüğünde, Abbas Yolcu’nun anne hattının Gazi galipleri üreten bir soy ağacına sahip olduğunu ve bu itibarla özel bir soy konumu içerdiğini ifade edebiliriz.

Yine Abbas Yolcu’nun ikinci kısrak babası olan Affanbey’in babası Afayoon’un anne kardeşi olan Runaway Bride’ın Blushing Groom gibi efsane bir aygır ile anne kardeşi olduğu düşünüldüğünde, Blushing Groom içeren soy ağaçlarına sahip kısraklarla “Aimee”gibi  özel bir kısrak üzerine akrabalık oluşturması açısından da değerli olacaktır.

Abbas Yolcu’nun babası MountainCat, aygırlık kariyerinde Sharpen Up hattından gelen kısraklar ile uyum sağlamayı başarmıştır ve bu bağlamda ; Gladyatör (Kris), Steel Cat (Shining Steel), Invincible Girl (College Chapel), Aybekhan (Sharpo)ve ikinci kısrak babası Sharpman olan Doğubeyi ve tam kardeşi Cool Girl gibi başarılı ve kısrak babaları Sharpen Up hattından gelen kısrakların verdiği ürünler,bahse konu Mountain Cat – Sharpen Up uyumuna örnek gösterilebilecek değerli ürünler arasındadırlar.

Abbas Yolcu

Abbas Yolcu’nun babası Mountain Cat’in başarılı yavrularını irdelediğimizde G1 galibi Don Destello’nun kısrak babası Grand Slam’in Gone West temsilcisi olduğunu görmekteyiz.

Gone West’in ülkemizde aygırlık yapan oğullarından Royal Abjar ile Frenkli Rüzgarı, Abraj, Mardinar gibi yüksek kazançlı atlar verdiği düşünüldüğünde, Abbas Yolcu’nun Gone West hattından gelen aygırların temsilcileri ile uyum sağlaması muhtemeldir.

Abbas Yolcu’nun soy ağacını incelediğimizde anne soyunda Castle Rising ve Aureole vasıtası ile Aloe familyası tekrarları görmekteyiz ve aynı familyadan gelme Gone West ve Atan izleri taşıyan kısraklar ile bu değerli anne soyu üzerine Rasmussen tekrarı yapması olasıdır.

Şu halde Known Fact, Tentam gibi bu özel familyaya mensup aygırların temsilcilerinin de Abbas Yolcu’nun aygırlık yaşamına katkı yapması olasıdır.

Yine Gone West hattından gelen Banknote’ın da anne hattında Castle Rising ile aynı familyaya mensup oluşu ve baba hattının da Gone West olduğu düşündüğümüzde bu aygırın kızlarının da Abbas Yolcu ile uyum sağlama olasılığı teorik olarak yüksektir.

Abbas Yolcu’nun hem anne hattından, hem de baba hattında Blushing Groom hattından gelen aygırların yavruları ile kaliteli ürünler verdiğiniz bilmekteyiz.

Bu manada Giant’s Causeway başta olmak üzere, onun tam kardeşi Freud ve Aljabr gibi isimlerin yanı sıra ülkemizde aygırlık görevi yapan Perfect Storm ve After Market gibi aygırlar da Storm Cat – Blushing Groom uyumunu görmek mümkündür.

Dolayısı ile Blushing Groom soyundan gelen aygırların temsilcilerine sahip kısrakların muhtemel Abbas Yolcu eşleşmelerinde hem üstte bahsedilen uyum, hem de Aimee Rasmussen’i olabilecektir.

Abbas Yolcu

Mountain Cat’in aygırlık yaşamındaki en iyi yavrularından biri olan Golden Sun’ın kısrak babası Cryptoclerance, aynı zamanda ülkemizin başarılı aygırlarından Victory Gallop’un da babasıdır ve Mountain Cat kızlarının Victory Gallop ile başarılı ürünler verdiğini düşündüğümüzde, Mountain Cat oğlu Abbas Yolcu’nun,Victory Gallop kızları ile uyumu mümkündür. Bu konuda Golden Sun’ın yanı sıra Cooger, Runner Bull gibi özel atların soy ağaçları referans olarak gösterilebilir. Ayrıca Storm Cat’in Cryptoclearance kızı ile verdiği Cat Fighter’ı da söz konusu referanslara ilave edebiliriz.

Mountain Cat’in yurt dışında özel ürünlerinden biri olan RojoToro’nun kısrak babası Carson City, ülkemizdeki aygırlardan Cuvee’nin babası olup, bu aygırın en iyi yavrularından biri olan Es Es Runner’ın da bir Mountain Cat kızı olduğu düşünüldüğünde Cuvee temsilcilerinin de Abbas Yolcu ile uyum sağlama olanağı olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Carson City’nin kısrak babasının da Blushing Groom oluşu bu eşleşmeye ayrı bir anlam katabilir.

Abbas Yolcu’nun gerek babası Mountain Cat, gerekse de dedesi Storm Cat’in en iyi uyum sağladığı aygır hatlarından biri de Alydar’dır ve bu manada yurt dışında, Storm Flag Flaying, November Snow, Cat Thief gibi seçkin ürünlerin yanı sıra, yurt içinde de Güngör Baba, Sun Burn gibi başarılı atların referansları düşünüldüğünde Abbas Yolcu’nun Strike The Gold hattına mensup kısraklarla uyum sağlaması olasıdır.

Unaccounted For ve babası Private Account, gerek Mountain Cat, gerekse de Storm Cat ile uyum sağlamış kısrak baba hatlarındandır. Bu manada yurt içinden Miase, yurt dışından da Desert Stormer, Sir Cat, Visionand Verse gibi kaliteli atlarında pedigrilerinde bahse konu bu uyumun izlerini görmek mümkündür.

Abbas Yolcu’nun baba kardeşleri içinde en yüksek ikramiye kazanan ikinci temsilcisi Waneta’nın kısrak babası Running Stag’ın kısrak babası Orsini’nin Alman kökenli bir aygır olduğunu görmekteyiz.

Yine Abbas Yolcu’nun bir başka G1 galibi yavrusu Gökçenil’in de üçüncü kısrak babası Orsini olup, ayrıca bu kısrağın ikinci kısrak baba hattı da Tamerlane oğlu Alpenkonig’dir.Bu durumda soy ağaçlarında, Orsini, Tamerlane, Alpenkonig gibi etkenler taşıyan kısrakların da Abbas Yolcu ile uyumu olasıdır.

Bu manada Unaccounted For ve Bin Ajwaad G1 galibi yavruları Dervişağa ve Inspector da hem kısrak babalarının bu hatlardan oluşu, hem de yukarıda vurgulanan baba referansları doğrultusunda temsilcilerinin Abbas Yolcu ile uyum olanağı olabilir.

Abbas Yolcu’nun hem baba kardeşi ve hem de ekürisi olan Step by Step’in annesi Committal‘ın ülkemizdeki aygırlardan Out Of Control’un da annesi olduğu bilmekteyiz.

Yine Mountain Cat’in G1 galibi yavrularından Invincible Girl’ün de ikinci kısrak babasının Chief’s Crown olduğu düşünüldüğünde hem bu aygır,  hem de oğlu Out Control isimli aygırların kızları ile de uyum sağlayabilir Abbas Yolcu.

Chief’sCrown, Danzig’in oğludur. Danzig’in oğlu Danehill ve onun tam kardeşi olan EagleEyed kızları ile Abbas Yolcu’nun babası MountainCat, Kinowa, Chantelle Rua, Büyük Ağa gibi başarılı ürünler oluşturmuştur. Şu halde Danzig hattından gelen aygırlar ile Abbas Yolcu’nun babası Mountain Cat’in uyumu farklı aygırlarda gözlemlenebilmektedir.

Abbas Yolcu’nun baba kardeşlerinden olan ve A.B.D.de aygırlık kariyeri bulunan Classic Cat’in kısrak babası Forli olup, Mountain Cat’in ülkemizde G1 kazanan yavrusu Doğubeyi’nin kısrak babası The Best’in Forli hattından bir aygır olduğu düşünülürse, bu hattan uzantıları olan kısrakların da, tabi ki diğer faktörler irdelenerek Abbas Yolcu ile uyumu incelenebilir.

Gerek Mountain Cat, gerek Abbas Yolcu’nun kısrak baba hatlarını oluşturan Castle Rising ve Afayoon temsilcilerinin Red Ransom, onun oğlu Sri Pekan ve ayrıca da Red Bishop ile Afayoon uyumu dikkate alındığında Roberto hattından temsilcilerin de Abbas Yolcu ile uyumu diğer soy faktörlerinin de irdelenmesi suretiyle mümkündür.

Pedigri Analizinde incelenen etkenler doğrultunda Abbas Yolcu’nun aşağıdaki soy hatlarına mensup isimlerle uyum sağlaması, her zaman da ifade ettiğimiz gibi, diğer soy etkenlerinin de irdelenmesi suretiyle mümkündür.

Sharpen Up: Shining Steel, Common Grounds, Kris, Three Valleys, Halling

Gone West: Banknote, Royal Abjar, Ajmera, West by West, El Corredor, Grand Slam

Fappiano: Victory Gallop

Carson City: Cuvee

Woodman: Mujtahid

Kingmambo: Okawango

Alydar: StrikeThe Gold, Sabırlı, Speedy Wolf

Raise a Native: Cock Robin, Play Boy I

BlushingGroom: Bin Ajwaad, Inspector, Yonaguska, Zanjero, Bachelor Party, Ramadan, Rahy, Rainbow Quest, Nashwan, Asakir

Private Account: Unaccounted For, Derviş Ağa

Nijinsky: Royal Academy, Green Gönen, GreenTune, Barbar, Marlin

Habitat: Distant Relative, Luxor, Mali, Değirmendereli

Danzig: Chief’s Crown, Grand Lodge, Out Of Control, Turaç, Kurtaran, Akındayım, Eagle Eyed, Danehill, Sea Hero

Lyphard: Manila, Medya

Night Shift: Bosporus, Native Khan

Nureyev: Kaneko, DaiJin

Be My Guest: Banko II, Yemken

Try My Best/El GranSenor: Last Tycoon, Barnato

Roberto: Red Bishop, Sri Pekan, Dr Fong

Halo: Divine Light, Smart Robin

Known Fact: Warning, Karabeyhan

Deputy Minister: Always a Classic, Toccet

Never Bend: Doyoun, River Special, Win River Win, Velociraptor

Tamerlane: Alpenkonig, Eastern Star, Surumu, Platini, Konigsstuhl, Monsun

Ahonoora: Scream to Scream, Indian Ridge

Hyperion: Lockton, The Best, Efisio, Aristocrat

 

 

 

News Reporter

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir