Belgesi olmayanların nasıl ortak at koşacakları açıklandı

Türkiye Jokey Kulübü ‘At sahibi belgesine sahip olmayan ortakların at koşması’ ile ilgili prosedürü yayınladığı bir duyuru ile paylaştı.

Buna göre; 27/10/2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan At Yarışları Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin 4 üncü fıkrası gereği; “Ortak at koşturmak için; en az bir ortağın at sahibi belgesine sahip olması ve at sahibi belgesi olmayan diğer ortaklarla birlikte Yarış Müessesinin isteyeceği belgeleri temin ederek, Yarış Müessesine müracaat etmesi ve onay alınması gerekiyor.”

Ayrıca; At sahibi belgesi olmayan diğer ortakların da 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (hhhh) bendi hükümlerince belirtilen içeriğe sahip en geç bir ay önce alınmış adli sicil belgesini, Yarış Müessesesinin isteyeceği diğer belgelerle birlikte her yıl, at sahibi belgesinin vize başvurularının alındığı Kasım ayında Yarış Müessesesine vermesi, bunun yanında ortaklar arasında, atın üzerine koşacağı at sahibi adına düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesinin veya muvafakatnamesinin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gerekiyor.

Bu işlemleri tamamlamayan ortaklı atlar koşulara katılamayacak. Buna göre; At sahibi belgesine sahip olmayıp ortağı olduğu atları koşmak isteyen kişilerin, aşağıda belirtilen evraklarla Yarışçılık Müdürlüğüne ve Hipodromlarımızın kayıt bürolarına müracaat etmeleri gerekmekte…

Gerekli Evrak / Şartlar;

  1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı (resmi kurumlara verilmek üzere) Adli Sicil Belgesi
  2. İkametgah
  3. Kimlik fotokopisi
  4. Atın kimin üzerine koşacağına dair noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesi veya muvafakatname
  5. Vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

Dilekçe eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek… At sahibi belgesine sahip olmayıp ortak at koşmak isteyen kişiler, bu işlemleri tamamlamadan ortağı bulunduğu atları koşamayacak.

News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir