EL NINO (Aygır Analizi)

EL NINO (Aygır Analizi)

Yarış yaşamında Grup 1 Akdeniz Derbisi kazanan, ayrıca altı kez G3 birinciliği elde eden ve çeşitli yaş gruplarında sergilediği istikrarlı performansı ile dikkat çeken El Nino artık aygır olarak yetiştiricilere hizmet verecek.

El Nino (Halis Karataş) – Akdeniz Derbisi 2019

Victory Gallop oğlu olması itibari ile çok belirgin aygır karekteristikleri sergilemesi muhtemel bir hara kariyeri vaad edebilecek yeteneğe sahip olması dışında anne hattında Last Exit gibi bir başka değerli isim görmektekteyiz ki, El Nino’nun uyum sağlayabileceği kısrak hatları konusunun girişine ışık tutabilecek bir nokta olabilir Dubawi’nin pedigrisi.

Ve yine gerek Last Exit’in babası Dubawi’nin babası Dubai Millenium’un soy ağacı, gerekse de yine Dubawi’nin kısrak babası olan Deploy’un pedigrileri El Nino’nun uyum sağlayabileceği soylar için anahtar görevi görebilir ilk etapta…

Dubai Millenium, ünlü kısrak Fall Aspen familyasından gelmekte olup, aynı zamanda kısrak babası olan Shareef Dancer ile ortak 4 familya mensubudur.

El Nino’nun babası Victory Gallop’un en iyi aygır kardeşi olan Ride The Rails, “Alauble-Alanesian” familyasından gelmekte olup, keza Victory Gallop’un babası Cryptoclearance’nin de “Mock Orange-Alauble” familyasına mensup olması ve de bahse konu familyaların da bir üst paragrafta ifade ettiğimiz 4 familya ile bağlantısı, El Nino’nun uyum sağlayabileceği soy hatları seçiminde öncelikle dikkate alınabilir bir olgu olarak ifade edilebilir…

Zira konuya çok doğal olarak El Nino’nun baba referansları göz önüne alınarak yaklaşıldığında bir çok isim karşımıza çıkacaktır ve bu isimlerden hangisinin El Nino ile daha iyi uyum sağlayabileceği noktasında söz konusu veriler daha iyi bir ayrım yapmamıza yol açabilir.

Victory Gallop

Victory Gallop’un ülkemizdeki aygırlık yaşamında en belirgin karekteristiği özellikle Mountain Cat kızları başta olmak üzere bir çok Storm Cat hattı temsilcisi ile gösterdiği uyum etkinliğidir.

Aygırın ülkemizde altı adet Grup yarış kazanmayı başarmış yavrusunun -ki, bunların üçü G1 galibidir- soy ağaçlarında kısrak baba hanesinde bu aygırı görmekteyiz.

Ayrıca bir G1, iki G2 kazanan temsilcisinde de yine Storm Cat hattının farklı kollarından gelen aygırların temsilcilerini görmekteyiz ki, burada fark yaratan diğer etkenlerden biri de 14 ve 11 familya etkisidir.

Zira G1 galibi Anadolu Aslanı’nın kısrak babası Intense Focus 14 familyadan gelmekte olup, G2 galibi Civanım’ın kısrak babası Perfect Storm’un kısrak babası olan Quest For Fame’in babası Rainbow Quest de bu familya mensubudur. Analizin girişinde Dubai Millennium’um kısrak babası olması vesilesi ile Deploy bahsinde bunu vurgulamıştık, ayrıca Victory Gallop’un G3 galibi temsilcisi Aly Girl’in kısrak babası da Rainbow Quest’dir.

Yine Victory Gallop’un Uruguay da aygırlık yapan oğlu Texas Fever’in bu ülkede Triple Crown yapma başarısı göstermiş temsilcisi Sir Fever’in kısrak babası Rainbow Corner’ın babasının Rainbow Quest oluşu, bu aygırın ve dolayısı ile 14 familya etkeninin de El Nino için değerli olabileceğinin bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu arada Sir Fever’ın kendisinin de 14 familya mensubu olduğunu ifade edelim.

Diğer taraftan Intense Focus’un babası Giant’s Causeway’in de 11 familyadan gelmesi dışında, Victory Gallop’un ülkemizde G2 kazanan temsilcisi Kırdemirkır’ın kısrak babası Beau Genius’un da aynı familya çıkışlıdır. Bahse konu referanslara Victory Gallop’un ülkemizde G3 kazanan yavrusu My Billionaire’nin de kısrak babasının Giant’s Causeway oluşunu ekleyebiliriz.

Victory Gallop’un başarılı temsilcilerine bakmaya devam ettiğimizde ABD’de G2 kazanmış yavrusu Kettleoneup’ın da kısrak babasının Storm Cat hattı olduğunu görmekteyiz ki, ülkemize gelmeden evvel ABD ve Şili de aygırlık yapan bu aygırın orada da başarı gösteren yavrularının da soy ağaçlarına bakınca daha da farklı soy etkenlerini de görmek mümkündür.

Aygırın ABD’de G1 ve G2 kazanmış yavruları Prince Will I Am ve Eishin Dover’ın kısrak babaları olan Dynaformer ve Kris S gibi değerli isimlerin Roberto oğulları olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile El Nino’nun aygırlık yaşamında uyum sağlayabileceği hatlardan biri de Roberto hattı olacaktır ki, burada El Nino’yu diğer baba aygır kardeşlerinden ayıran veya onu bu açıdan daha avantajlı kılan olgu, El Nino’nun kısrak baba hanelerinde karşımıza çıkan Nashua faktörüdür.

Dolayısı ile Mr.Prospector ve Roberto’nun kısrak babası olması vesilesi ile her iki aygır hattı arasındaki eşleşmelerde etkinlik sağlayan Nashua faktörünün El Nino’nun soy ağacında ayrıca yer alıyor oluşu, onu bu konuda avantajlı kılabilir.

Bahse konu her ikisi aygır hattı arasındaki eşleşme de ortaya çıkan söz konusu etkinin beslendiği diğer kaynaklar olarak ilk etapta Rahy ve onun anne kardeşi Devil’s Bag gösterilebilir ki, Victory Gallop’un yurt dışında G3 kazanmış yavrusu Blue Sky Holiday da, bu etkiyi bahse konu her iki ismin ilk iki kısrak baba hanesinde yer alması ile görülebilir. Ayrıca üst paragraflarda vurguladığımız isimlerden G1 galibi Anadalu Aslanı’nın baba hattını oluşturan Giant’s Causeway’in de kısrak babasının Rahy olduğunu ilave edelim.

Dolayısı ile aynı zamanda Devil’s Bag’in de tam kardeşi olan kısrak Glorious Song’un oğlu Singspiel’in yer aldığı pedigriler ile de, şüphesiz diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile El Nino için uygunluk arz edebilir.

Singspiel’in oğlu Torok ayrıca kısrak babasının yine bir Roberto oğlu olan Red Ransom’un da kısrak babası olması dolayısı ile Victory Gallop oğlu El Nino için uyum içeren soy ağacına sahip isimlerden biri olarak ifade edilebilir.

Victory Gallop’un özellikle Amerika kıtasında başarı gösteren yavrularına baktığımızda ayrıca Roberto’nun babası Hail To Reason hattından gelen kısraklar ile uyumuna örnek olarak G2 galibi Rendezvous’un soy ağacı örnek gösterilebilir ki, bu atın kısrak babası Southern Halo temsilcileri de El Nino için uyum potansiyeline sahiptir.

Southern Halo olgusunu El Nino’nun baba sülalesinde farklı noktalarda görebiliriz, bu manada en iyi örneklerden biri G2 galibi Purvis ve ülkemizde G1 kazanmış olan Amerikalı’nın soy ağaçları kısrak babalarının Southern Halo oluşudur. Bahse konu her iki aygırın babası Candy Ride olup, bu atın babası Ride The Rails de Victory Gallop’un baba kardeşidir.

El Nino’nun uyum sağlayabileceği kısraklar açısından baba hattının verilerine baktığımızda onun babası Victory Gallop’un aygırlık yapan baba kardeşleri arasında tartışmasız en iyisi olan Ride The Rails’in anne familyasının Alauble kısrak familyasından gelmektedir. Bahse konu her iki baba kardeşi aygırın ortak ataları olan Cryptoclearance’in anne nesli de Naval Orange ve onun annesi Mock Orange vasıtası ile Alauble’ye ulaşmaktadır.

El Nino (Halis Karataş)

Dolayısı ile söz konu familya El Nino’nun başarı gösterebileceği soylar konusunda anahtar görevi görebilir. Bu bağlamda ülkemizde ki Alauble kaynaklarından biri de Galetto’dur ve bu ismin yer aldığı pedigriler, diğer soy etkenleri de incelenerek El Nino için değerlendirilebilir.

El Nino’nun uyum sağlayabileceği aygır hatlarından biri de Carson City hattı ve doğal olarak bu aygırın ülkemizde uzun yıllar aşım yapmış oğlu Cuvee olabilir.

Victory Gallop’un başarılı yavrularını incelediğimizde yurt dışında G3 galibi olan Eishin Lombard’ın kısrak babasının Carson City oğlu olması dışında, yine aygırın başarılı yavruları arasında gösterebileceğimiz isimlerden Dreamin Of Victory ve Pinch Pie’ın kısrak babaları olan Olympio’nun annesi olan Carols Christmas aynı zamanda Cuvee’nin büyük annesi olup, diğer taraftan Cuvee’nin babasının da Carson City olması vesilesi bu aygırın kızları El Nino için değerlendirilebilir ki, ülkemizde aygırlık görevi yapan diğer Carson City hattı aygırı Run Away And Hide temsilcileri de El Nino için düşünülebilir…

Victory Gallop’un ülkemizde G1 galibi temsilcileri olan Ballıkaya, Lost Soldier ve onun tam kardeşi olan Wardenclyffe’ın kısrak babalarına baktığımızda Sea Hero ve Lost Soldier gibi farklı kısrak babalarını görmekle birlikte, söz konusu isimlerin Searching veya bir başka ifade ile 1-x familya türevi isimler olduğu görülmektedir.

Çok farklı kollara yayılan bu familyanın özellikle Searching kollarından kaynaklanan isimler ki, bunların başında Hero’s Honor (Elusive City’nin kısrak babası aynı zamanda) ve Wild Applause ifade edilebilir. Bunlardan Wild Applause isimli kısrağın oğlu Roar’ın, Victory Gallop’un ABD’de G2 kazanmış temsilcisi Victory Roar’ın kısrak babası oluşu, ifade edilmeye çalışılan Searching etkeni için daha farklı bir referanstır.

Bahsettiğimiz bu isimlerde Roar’ın babası olan Forty Niner hattı da Victory Gallop’un sevdiği kanlardan biridir. Bunu bir başka açıdan G3 galibi ve aygır yavrusu Texas Fever’in kısrak baba hanesinde Forty Niner’ın olması ile de görebiliriz.

EL NINO UYUMLU KISRAK BABA HATLARI

Storm Cat Hattı: Lion Heart, Perfect Storm, After Market, Marcavelly, Red Giant, Bluegrass Cat, Tu Brutus, Bekmezbey

Mountain Cat Hattı: Champs To Champs, Deha, Golden Sun, Abbas Yolcu,

Harlans Holiday Hattı: Mendip, Hakeem, Agresivo,

Storm Bird Hattı: Ocean Crest

Sadlers Wells Hattı: Torok, Powerscourt, Sun Music, Rockmaster, Cardinal Pioneer, Catapult

Montjeu Hattı: Authorized, Scarface, Toruk Macto

Nureyev Hattı: Kaneko, Captain Rio, Dai Jin, Pressing

Night Shift Hattı: Bosporus, Native Khan, Perfecto, Rampoldi, Barudi

Deputy Minister Hattı: Always A Classic, Dehere, Toccet, More Than A Game

Nijinsky Hattı  Marlin, Green Gönen, Trapper,  Nearly Green, Kafkaslı

Lyphard: Medya, Avangard

El Gran Senor/Try My Best Hattı: Barnato, Grand Ekinoks, Lilbourne Lad

Danzig: Sea Hero, Invincible Son, Akındayım, Country Reel, Kurtiniadis, Approve, Paco Boy, Halicarnassus, Crimean Tatar, Maximus Dream, Kalimdor, Out Of Control, Air Vice Marshal

Carson City Hattı: Cuvee, Run Away And Hide

Gone West Hattı: Royal Abjar, West by West, El Corredor, Banknote, Ajmera, Abjar Academy

Forty Niner Hattı: Justenuffhumor, Utopia

Machievellian Hattı: Avery Island, Dinyeper

E Dubai Hattı: Present Perfect

Kingmambo Hattı: Okawango, Kuloğlu, Rey De Cafe

Smart Strike Hattı: Papa Clem, Euprhates

Woodman Hattı: Mujtahid, Ultramar, Son Of Sun

Alydar Hattı: Strike The Gold, Sabırlı, Yıldırımbey, Speedy Wolf, Güngör Baba, Aydemirhan

Majestic Prince: Super Saver, Expansion

Roberto Hattı: Sri Pekan, Red Bishop, Wiener Walzer, Dr.Fong, Fantastic Fellow, Astrakhan, Anatoly, Mitico

Halo Hattı: Divine Light, Smart Robin, King David, Daredevil

Habitat Hattı: Distant Relative,  Luxor, Dutyfree, Graystorm, Yavuz Star, Mali, Church Pictures, Değirmendereli

A.P.Indy  Hattı: General Quarters, Trappe Shot, Corinthian, Indigo Red, Hemsworth

Blushing Groom Hattı: Yonaguska, Zanjero

Rainbow Quest Hattı: Ramadan, Bin Ajwaad

Never Bend Hattı: Win River Win, River Special, My Volga Boatman Doyoun, Velociraptor, Wolf

Diğer: Unaccounted For, Derviş Ağa, Azaraks, Pleasantly Perfect, Offlee Wild,  Karabeyhan, Tizway

EL NINO BABASI VICTORY GALLOP G1 GALİBİ YAVRULARI (TUR)

TEMSİLCİSİ BABASI ONUN BABASI
EL NINO DANEHILL DANCER DANEHILL
ANADOLU ASLANI INTENSE FOCUS GIANT’S CAUSEWAY
AYRTON NATIVE PROCIDA PROCIDA
BALLIKAYA SEA HERO POLISH NAVY
CALL TO VICTORY MOUNTAIN CAT STORM CAT
COOGER MOUNTAIN CAT STORM CAT
HOT CHOCOLATE LOST SOLDIER DANZIG
OĞLUM BERAT HALLING DIESIS
PRIOR MOUNTAIN CAT STORM CAT
PÜR DİKKAT ROYAL ABJAR GONE WEST
VICTORY IS OURS DOYOUN MILL REEF
VINCITORE KANEKO PIVOTAL
WARDENCLYFFE LOST SOLDIER DANZIG
WILLPOWER SHAREEF DANCER NORTHERN DANCER

 

News Reporter

6 thoughts on “EL NINO (Aygır Analizi)

 1. Victory Gallop yavrusu
  G1 Akdeniz Derbisi galibi
  G3 koşularda altı koşu zaferi
  Kısrak fazlası olan at sahipleri multka denemeli

 2. Aygır ücretleri ne zaman açıklanacak tüm dünyadaki ünlü haralar bedelleri açıklayalı 1 ay oldu neredeyse bizde hala tjk veya özel aygır sahiplerinden tık yok

  1. Çekim ücretini belirleyeceğiz fakat şuan söyleyebilirim ki tercihli kısraklara ücretsiz olacak.

 3. Kazanc listesine baktığımızda ilk 50 de olan dişi atlarımızın yavrularından hiç şampiyon at çıkaramamışız burda bir tuhaflık var ama 3 koşu koşup sıfır çeken setryn 2 gr1 kazanan vermiş koştuğumuz atları anneliğe mi hazırlayamıyoruz yoksa iyi yarış atlarını şans eseri mi çıkarıyoruz tuhaf iş

  1. Dünyada da çok farklı değil ki birden fazla yavrusu grup performansı gösteren kısrak sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor çoğununda süper bir yarış kariyeri yok, bizde bir de maliyetler nedeniyle iyi kısraklar ve aygır potansiyelli erkekler canı çıkarılıncaya kadar koşturuluyor geçen sene egregious rock seneye de koşacak haberine aygırlığa ayırsalar çok daha iyi olurdu diye yazdım diye afaroz edilmediğin kaldı yorumlarda bizde ne yazık ki günü kurtarmak önemli geleceği önemseyen yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir