Kısrak Aşım Müracaatları Başladı

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2019 yılı aşımları ve misafir kısrak kabullerinin hangi esaslar ve ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği Türkiye Jokey Kulübü tarafından açıklandı. Buna göre;

 1. Aşım müracaatları 07 Aralık 2018 Cuma günü başlayıp, 25 Aralık 2018 Salı günü, başvuru yapılacak ünitenin mesai saati bitiminde sona erecek.
 2. Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması suretiyle, Hipodrom Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden yapılabilecek.
 3. Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecek.
 4. Bir aygıra aynı yetiştirici tarafından istenilen sayıda kısrak için müracaat yapılabilecek. Ancak ilan edilen aşım adedinden fazla müracaat alan aygırlarda bir yetiştiricinin en fazla iki baş kısrağı kuraya dahil edilecek ve tercihli kısraklar ile yedek listesinde bekleyen kısraklar da dahil olmak üzere en fazla iki kısrağına aşım hakkı tanınacak. Ortaklık durumunda, ortakların hisse oranına bakılmaksızın her bir hissedar için bir at müracaatı yapılmış gibi kabul edilecek ve bu kapsamda her bir ortağın kuraya katılabilecek iki baş kısrak hakkından biri kullanılmış olacak. Eşler ve ortaklığı bulunan tüzel kişiler (ticaret şirketleri) aynı kişi olarak değerlendirilecekve iki baş kısrak hükmü doğrultusunda işlem yapılacak. Kısrak sahiplerinin tespit edilmesinde ilan edilen son müracaat tarihindeki Türkiye Jokey Kulübü ve Yüksek Komiserler Kurulu kayıtları esas alınacak.
 5. Aşım hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL, aşım müracaatı esnasında, kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecek.
 6. Günübirlik hizmet bedeli olarak belirlenen 250 TL, kısrak sahiplerine tahakkuk ettirilerek tahsil edilecek.
 7. Belirlenen sıfat adedinin üzerinde müracaat alan aygırlar için çekilecek kura neticesinde, aşım hakkı kazanamayan kısrak sahipleri ile aşım hakkı kazanamayan aygırlarda müracaatı bulunan kısrak sahipleri ayrıca aşım hizmet bedeli ödemeden aygır değişikliği yapabilecek ya da ödedikleri aşım hizmet bedelini iade alarak aşım müracaatını iptal edebilecekler.
 8. İlan edilen aşım adedinden fazla müracaat alan aygır için çekilen kura sonucunda, aşım hakkı kazanamayan kısraklar öncelikli olarak yedek yazılma hakkını kazanırlar. Öncelikli yedek listesi, elenen kısraklar arasında aygırın ilan edilen aşım sayısının % 20 oranı kadar kura çekilerek oluşturulacak.
 9. Herhangi bir aygırda aşım hakkı olmayan kısraklar için, kontenjanı dolu olan aygırlara, kısrak isminin dilekçede belirtilmesi kaydıyla müracaat edilebilecek. Müracaatlardaki sıralama, kura sonucu belirlenen ilk yedek listesinin takibinde, dilekçe tarihi ve saatine göre belirlenecek.
 10. Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk At Sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecek.
 11. 01 Haziran’dan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle söz konusu kısrakların, kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecek.
 12. Hara/Aşım İstasyonlarına giriş için zorunlu olan testleri, 2018 Kasım ayından itibaren yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş /maiden kısrakların; Karacabey, Mahmudiye Pansiyon Haralar ve Adana/Seyhan, İzmit, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarına kabulleri 17.12.2018 tarihinden itibaren, İstanbul/Silivri, İzmir/Torbalı, Aşım istasyonlarına kabulleri ise 04.01.2019 tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacak.
 13. Aşım müracaatı yapıldıktan sonra kısrak sahibinin değişmesi halinde, TJK web sitesi veya ilgili birimlerinden temin edilecek matbu formun eski ve yeni sahip tarafından imzalanarak TJK Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmekte. Sahip değişikliğinin yazılı olarak TJK Genel Müdürlüğüne bildirilmemesi halinde aşım ücretinin bakiyesinden ve Aşım Talimatnamesi kapsamında at sahibi tarafından yapılması gereken tüm bildirimlerden aşım müracaatını yapan at sahibi sorumlu olacak. Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, ilgili talimatnamelerde yer almakta…

2019 AŞIM SEZONUN İNGİLİZ AYGIR AŞIM ÜCRETLERİ DUYURUSU

2019 AŞIM SEZONU ARAP AYGIR  AŞIM ÜCRETLERİ DUYURUSU

2019 AŞIM TALİMATNAMESİ

2019 AŞIM TALİMATNAMESİ DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER

 

News Reporter

2 thoughts on “Kısrak Aşım Müracaatları Başladı

 1. Şartnameye eklenen madde ile sadece TJK veya bakanlık veterinerlerinin vereceği raporlara itibar edileceği ilan edilirken T.C. Veteriner okullarından diploma alarak meslek icra eden tüm veterinerleri ‘güvenilmez kişiler’ ilan ediyor. Bunların odaları falan yok mu?

  1. Her hekimi zan altında bırakmak istemiyorum işini layıkıyla yapanlar elbette var ama çoğu veteriner hekimin raporuna guvenilmiyor malesef bazıları mesleğin adını kötüye çıkarıyor ki böyle bir sonuç kaçınılmaz hale geliyor. Peki bakanlık ve tjk hekimlerine güveniyor musunuz derseniz bazılarına diğerleri kadar bile güvenmiyorum. Çünkü ne kadar diğer hekimlerin içinde kötüleri varsa tjk ve bakanlık hekimlerinin içinde de aynıları var. Veteriner hekimler odası elbette var ama devlete karşı nasıl gelebilirler ki?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir