Kısrak Müracaatları başladı!

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2020 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri başladı.

Kısrak müracaatlarının ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleşeceğini açıklayan Türkiye Jokey Kulübü konuyla ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu yayınladı.

1.Aşım müracaatları 17 Aralık 2019 Salı günü başlayıp, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü, başvuru yapılacak ünitenin mesai saati bitiminde sona erecektir.

2.Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması ve Aşım Taahhütnamesi’nin imzalanması suretiyle, Hipodrom Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden yapılabilecektir.

3.Kulübümüz Arap aygırları 2020 aşım sezonunda hizmet vermeyecektir.

4.Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.

5.Aşım hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL, aşım müracaatı esnasında, kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

6.Günübirlik hizmet bedeli olarak belirlenen 250 TL, kısrak sahiplerine tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

7.Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.

8.Damızlık olarak kullanılacak kısrakların her yıl ilgili aşım sezonu için gerçekleştirilen vize işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Vize işlemleri tamamlanmamış olan kısraklar hara/aşım istasyonlarına kabul edilmeyecek ve aşım yaptırılmayacaktır.

9.01 Haziran’dan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.

10.2020 aşım sezonu için damızlık vizesi yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş/maiden kısrakların; Karacabey, Mahmudiye Pansiyon Haralar ve İzmit Aşım İstasyonu’na, kabulleri 18 Aralık 2019 tarihinden itibaren, İstanbul/Silivri, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan ve Şanlıurfa Aşım İstasyonlarına kabulleri ise, 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesi’nde yer almakta olup, talimatnamede değiştirilen önemli hususlar duyuru ekinde yer almaktadır.

2020 Aşım sezonu İngiliz aygırları için TIKLAYINIZ.

2020 Aşım sezonu Arap aygırları için TIKLAYINIZ.

TJK Aşım Talimatnamesi için TIKLAYINIZ.

TJK Aşım Taahhütnamesi ve başvuru formu için TIKLAYINIZ.

Talimatnamede değişen önemli bazı hususlar için TIKLAYINIZ.

News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir