ROMAN EMPIRE…

Yarışçılık tarihimizin başarılı yarış atı figürlerinden biri olan Roman Empire’ın aygırlık yaşamında hangi hatlarla uyum sağlayabileceğine ilişkin bir irdeleme, yazımızın konusunu oluşturacak.

Roman Empire, Roman Art’ın yavrusu ve onun da babası Roman Diplomat vasıtası Roberto’ya ulaşır. Dolayısıyla Roberto hattından farklı bir alternatif olması itibari ile değerli bir aygırdır.

Roman Empire

Roman Empire’ın soy ağacına derinlemesine göz attığımızda belli başlı soy figürlerinin ilginç roller üstlendiklerini görmekteyiz. Bu etkenlere göz atalım şimdi de…

1-Roman Empire’ın babası Roman Art, Olympia üzerine üç kez 4*4*4 şeklinde akrabadır. Bu durumda Hyperion figürleri Roman Empire’ın aygırlık kariyerine pozitif mana da etki yapabilir. Bu konu analizin ilerleyen bölümlerinde diğer örneklerle de açıklanacaktır.

2-Roman Empire’ın üçüncü annesi Miss Petard, Sheer Audacity isimli kısrakla anneden olmak üzere 4/3 kardeştir. Sheer Audacity, Epsom Derby galibi Oath ve Fransa ve İtalya da üç kez G1 kazanmış Pelder’i vermiştir. Pelder’i yarışseverler ülkemizdeki şampiyon yavrusu Centaur ile hatırlayacaklardır.

3-Roman Empire’ın baba hattı incelediğinde, dedesi Roman Diplomat’ın özellikle Tri Jet isimli aygırın kızları veya söz konusu aygırın bulunduğu pedigrilerle çok büyük uyum sağladığı görmekteyiz. Şöyle ki; Roman Diplomat’ın kısa süren aygırlık kariyerinde en çok ikramiye kazanan ilk 15 tayının ilk iki sıra başta olmak üzere altısının kısrak babası Tri Jet’dir.

Yine Roman Diplomat’ın en çok ikramiye kazanan 15 tayının 5’inin de kısrak Copelan olup bu aygır da Tri Jet’in oğludur. Tom Fool oğlu Tri Jet’in kısrak babası Olympia olup, bu isme ait vurguyu soy notlarının 1.maddesinde yapmıştık.

4-Roman Empire’ın anne nesli verimli bir familya olup, aygır, kısrak ve koşan gibi, komple bir anne neslidir. Bu konuda yukarıda isimlerini verdiğimiz Oath ve Pelder’e ilaveten, Avonbridge, Patavellian ve Elusive Pimpernel gibi isimler önde gelen referanslar arasında zikredilebilir.

5-Roman Empire, yarım kardeşler Source Sucree ve Perfume II vasıtasıyla Turn-To ve My Babu üzerine 5*4*5 akrabadır. Bu durumda bu familyanın aktif temsilcilerinden Irish River, Klarion, English Prince ve Ambiorix uzantıları değerli katkılar sağlayabilir Roman Empire’a…

Sayılan bu isimlerden Klarion’un Irish River’ın da kısrak babası oluşu itibari ile Irish River olan soy ağaçlarının Roman Empire için uyum potansiyeli olduğunu ifade de edebiliriz.

Bu konumda Roman Empire’ın kısrak babası Generous’un bu pozisyonda en iyi ürünü olan Golan ve onun tam kardeşi Tartan Bearer’ın babaları olan Spectrum’un kısrak babasının da Irish River olması da üst paragrafta ilave edilen hususa önemli bir destek bağlamında değerlendirilebilir.

Yine Roman Empire’ın anne kardeşlerinden olan ve yurt dışında yarış kariyerinde kazanma kabiliyeti ve tabelaları olan Spectrum King’in babası da Spectrum’dur ve bu da yukarıda ifade edilen Spectrum etkenin farklı da bir teyididir aslında…

Yine Roberto hattından gelen bir aygır olan Red Bishop’un Spectrum kızı ile Mitico’yu vermesi de bu söz konusu eşleşme için başka referans olarak da değerlendirilmelidir.

O halde gerek Spectrum, gerekse farklı Irish River uzantılarına dikkat etmek gerekir. River Mist, Exit to Nowhere, Brief Truce, River Bay, Navarone gibi aygırlar Irish River’ın oğlu olup, Distant View, Alhaarth, Handsome Star, Opus Magnum gibi aygırların da kısrak babaları Irish River’dır.

6-Roman Empire’ın annesi Lady Mar, Almanya da iyi bir performansı olan Lord Law’ı, Law Society’den vermiştir.  Yine aygırın anne hattına bakıldığında Japonya da G3 galibi olan T M Aurora’nın babası Manhattan Cafe’nin kısrak babası da Law Society’dir. Bu durumda Law Society uzantılarının, Roman Empire’a olumlu katkı yapması mümkündür. Bu hattın yer aldığı birçok pedigri söz konusudur. Sixties Icon’u da bu bağlamda örnek verebiliriz.

Roman Empire’ın soy ağacında dikkat çeken noktalar içinde en önemlileri olarak gördüklerimizi bu şekilde ifade ettik. Peki, Roman Empire ne tip kısraklarla uyum sağlayabilir.

Her şeyden önce bir Roberto hattı olması itibari ile Mr.Prospector hattından gelen kısrak babalarına sahip kısrakları önermek mümkün ilk etapta. Yine de Mr.Prospector çok geniş bir yetiştiricilik materyaline sahip ve biraz daha özele girmek gerekir. Yukarıda anılan Irish River etkeni doğrultusunda Distant View temsilcilerinin Roman Empire ile uyumu mümkündür.

Roman Empire’ın anne soyundaki en önemli atlardan biri olan Patavellian’ın yanı sıra Listed ikincisi olan Delauncy’nin Machieavellian temsilcileri oluşu dolayısı ile bu aygırında olduğu soy ağaçlarını eklemek mümkündür, Roman Empire’ın uyum sağlayacağı kısraklar noktasına…

Bu durumda Irish River etkeni ile vurguladığımız isimlerden Exit To Nowhere ayrı bir önem kazanır. Zira bu aygır Machieavellian ile anne kardeşidir de aynı zamanda. Bu bağlamda Invincible Son kızları, kısrak babasının Exit To Nowhere oluşu ile ayrı bir önem arz edecektir Roman Empire için…

Roman Empire’ın anne neslinde, 4.paragrafta vurguladığımız özel isimlerden Oath’ın babası Fairy King’dir ve bu safkan aynı zamanda Sadler’s Wells’in tam kardeşidir. Pelder ise My Guest oğludur.

Bahse konu üç aygır da Northern Dancer’ın oğludur. Be My Guest’in kısrak baba hattı ve Fairy King ve Sadler’s Wells’in ikinci kısrak baba hatları da Hyperion hattıdır.

Fairy King ve Sadler’s Wells’in 4/3 kardeşleri olan ve kısrak babasının Hyperion hattı aygırı oluşu itibari ile Nureyev hattı da Roman Empire için önemli olacaktır. Baktığımızda Roman Art’ın babası Roman Art’ın iyi yavrularından biri olan Kral ve Ben’in kısrak babası olan Staley Don’un Nureyev oğlu olduğunu görmekteyiz. (Stately Don, aynı zamanda Manila ile anne kardeşi ve baba hatlarının ortak oluşu ile de çok yakın akrabadır).

Yine Roman Empire’ın anne hattındaki iyi performanslı isimlerden olan Delsarte de Nureyev oğlu Theatrical temsilcisidir.

Bu durumda Kaneko temsilcileri de Roman Empire için değerli olabilir. Çünkü bu aygırın baba hattı Nureyev, kısrak baba hattı da Be My Guest’dir.

Yine Sadler’s Wells hattı da Roman Empire için değerli olabilir uygun materyalin olması halinde. Bu bağlamda Montjeu temsilcileri de değerlendirilebilir. Roman Empire’ın anne hattında Montjeu oğlu Motivator temsilcileri ile Modus ve Moderator gibi başarılı isimlerin varlığı söz konusudur.

Fairy King’in oğlu Falbrav ile El Bravo referansını da bu hattın Oath referansına eklemek mümkündür. Bu durumda Turtle Island, Revoque, Second Empire, Victory Note, Doğu gibi aygırları da Fairy King hattı referanslarına ilave etmek mümkündür.

Roman Empire’ın anne neslinde en özel üretimlerden biri olan Avonbridge’in babası Averti, Warning’in oğlu olup, yine bu nitelikli anne soyunda yer alan Peace Envoy’un baba babası Warning’dir. Warning, Known Fact oğludur ve ikinci annesi de Where You Lead’dir. Roman Empire’ın anne neslinde Warning ile başarılı ürünler oluşu bu iki etken açısından da değerlendirilmelidir. Warning’in ikinci annesi olan Where You Lead, aynı zamanda Rainbow Quest ve ülkemizde bir dönem görev yapmış Suivant’ın da annesidir.

Roman Empire ile uyum sağlama olasılığından farklı referanslar vasıtası ile söz ettiğimiz Spectrum’ın Rainbow Quest oğlu olduğu düşünüldüğünde, Roman Empire için Rainbow Quest etkeninin de önem kazanabileceğini ifade etmek mümkündür. Bu durumda bu hattan ülkemizde uzun yıllar aygırlık yapan Bin Ajwaad temsilcileri ile Roman Empire’ın uyum sağlama olasılığı mevcuttur.

Diğer taraftan Perfect Storm’un da kısrak baba hattı Rainbow Quest’e ulaşmakta olup bu aygırın en iyi temsilcilerinden bir olan Black King’in de kısrak babasının, aynı zamanda Roman Empire’ın kısrak baba hattını oluşturan Caerleon oluşu da bahse konu Roman Empire-Perfect Storm uyumuna farklı bir destek olarak da değerlendirilebilir.

Warning’in babası Known Fact, Tentam isimli aygır ile anne kardeşi ve baba hatlarının da aynı soy oluşu ile çok yakın akraba olup, bu iki ismin anne kardeşi olan Secrettame, Gone West gibi ünlü bir ismin annesidir.

Gone West’in oğlu Elusive City, başarılı yarışı atı Elusive Pimpernel’ı vermiştir. Bu atın büyük annesi Gay Fanstasy,  Oath ve Pelder’in de annesi olan Sheer Audacity tam kardeş, dolayısı ile Roman Empire’ın üçüncü annesi ile yaklaşık %75 kardeştir.

Yine Roman Empire’ın anne neslinde nitelikli ürünlerden biri olan Jubilation da Gone West oğlu Zamindar’ın temsilcidir. Zamindar ve tam kardeşi Zafonic temsilcileri de Roman Empire için uygun olabilecek soy materyalleri arasındadır.

Zafonic oğlu Banknote’un kısrak babası Shareef Dancer, aynı zamanda Roman Empire’ın anne neslindeki nitelikli isimlerden biri olan Green Turban’ın babasıdır.

Yine Roman Empire’ın anne neslindeki nitelikli isimlerden biri olan Pelder’in ülkemizdeki en iyi yavrusu olan Centaur’ın ikinci kısrak babasının da Shareef Dancer olduğunu ifade edelim notlarımıza…

O halde Banknote kızları, hem baba, hem de kısrak baba hattının uyumu ile Roman Empire için uyumlu olabilecektir.

Zafonic’in bir başka oğlu olan Ajmera, anne neslinin de Fast Line oluşu ile uyumlu olabilir Roman Empire için… Zira, Roman Empire’ın kısrak babası Genereous’un en iyi yavrularından biri olan Copeland’ın anne hattı da Fast Line’dır.

Zafonic ve Zamindar, sadece babalarının Gone West oluşu ile değil, aynı zamanda kısrak babalarının The Minstrel oluşu ile de değerlidir Roman Empire için. Çünkü Roman Empire’ın kısrak baba hattını oluşturan Nijinsky ile The Minstrel 4/3 kardeşlerdir aynı zamanda…

The Minstrel ülkemizde bir dönem görev yapmış olan aygırlardan Unaccounted For’un da kısrak babasıdır aynı zamanda. Roman Empire’ın kendisinden sonra en çok ikramiye kazanan kardeşi olan Dream Fairy’in, Unaccounted For temsilcisi olması, bahse konu uyumun farklı bir açıdan teyididir..

Roman Empire’ın soy notlarını açıklarken, üçüncü maddede baba hattının Tri Jet ile müthiş bir uyum içinde olduğunu ifade etmiştik.

Tri Jet ülkemizde Win River Win isimli aygırın kısrak babasıdır. Bu aygırında da baba hattının Riverman olduğu ve bu hattında yukarıda ifade edilen Irish River’ın da baba hattı olduğu düşünüldüğünde, Win River kızlarının da Roman Empire için değerli olabileceğini ifade etmek mümkündür.

Tri Jet, ayrıca City Zip ve Ghostzapper gibi değerli aygırların da büyük annesidir. Bu tip etkiler taşıyan kısraklar da, Roman Empire’ı değerlendirmek isteyen kısrak sahipleri açısından değerlendirilebilir.

Roman Empire’ın soy notlarını açıklarken ilk maddede Olympia üzerine 4*4*4 şeklinde üç kez akraba olduğunu ifade etmiştik. Olympia günümüz pedigrilerinde kendini en aktif biçimde Dynaformer ve Offlee Wild gibi aygırlarda, kızı On The Trail vasıtası ile göstermektedir. Ülkemizde kısa bir dönem Offlee Wild’ın yanı sıra Dynaformer ve onun ülkemizde görev yapmaya başlayan oğlu Wiener Walzer da kızları da zaman içinde Roman Empire için düşünülebilir.

Kısrak baba hattında Nijinsky soyuna mensup olması ile Storm Bird, Vice Regent, Night Shift olasılıkları da değerlendirilebilir Roman Empire için…

Roman Empire’ın kısrak baba hattını oluşturan Caerleon ile Hakeem’in anne hattı ile Regal Gleam isimli kısrakla birleşirler. Dolayısı ile Roman Empire ile Hakeem kızları olası eşleşmesinde Regal Gleam etkisinin aktivasyonu mümkündür. Ayrıca bu familyanın ülkemizde önemli temsilcisi Sea Hero kızları da bu bağlamda Roman Empire için değerli olabilir.

Bunlar dışında; Powerscourt (Sadler’s Wells-Rainbow Quest), Always a Classic (Vice Regent-Nodouble (Hyperion)cross), Rockmaster (Galileo-Machievellian), Victory Gallop (Cryptoclearance-Vice Regent/Halo) All’s Theatre (Theatrical-Al  Hattab (The Axe) gibi isimlerin kızları da Roman Empire için uyum sağlama olasılığı bulunan kısrak baba hatları olarak değerlendirilebilir.

Ülkemizde aktif aygırlık yapan isimlerden; All’s Theatre, Always a Classic, Ajmera, Banknote, Bin Ajwaad, Divine Light, Hakeem, Invincible Son, Kaneko, Karabeyhan, Manila, Mali, Mountain Cat, Mujtahid, Offlee Wild, Perfect Storm ,Powerscourt, Ramadan, Red Bishop, Rockmaster, Royal Abjar, Sea Hero, Scarface, Suivant, Sun Music, Torok, Unaccounted For, Utopia, Victory Gallop, West by West, Win River Win ve de, Cossack Guard, Doğu, Handsome Star, Mutamanni,  Opus Magnum, Suivant gibi ülkemizde aşım yapan aygırların yanı sıra, Spectrum,  Exit To Nowhere, Rainbow Quest, Warning, Averti, Desert Prince, Distant View, Theatrical, Motivator, Montjeu, Saddler’s Hall, Alhaarth, Unfuwain, Law Society, Brief Truce, Second Empire, Falbrav, Revoque,  Kingmambo, Thunder Gulch, Tagula,  Sixties Icon, Monarchos, Dynaformer, Sabrehill, City Zip, Ghostzapper gibi kısrak baba hatlarına sahip kısrakların, Roman Empire ile uyum sağlama olasılığı, tabi ki her zaman ifade ettiğimiz gibi, diğer soy etkenlerinin de irdelenmesi suretiyle teorik olarak olasıdır.

 

News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir