Sa’d Hattının Güçlü Temsilcisi “TORAMANKAYA” Artık Aygır

İştirak ettiği 45 yarışın 17’sini, bir başka ifade ile katıldığı üç koşudan birini kazanan Toramankaya’nın bu galibiyetlerinin altısı G3 klasta yarışlar olup, bu altı G3 galibiyetinin beşini farklı şehirlerde elde etmesi ve bunu da kum ve sentetik gibi iki farklı pist koşulunda gerçekleştirmesi kuşkusuz aygır namzeti bir safkan için çok değerli bir husustur…

Toromankaya’nın babası Kayayürekli’dir ve bu aygır da babası Özgünhan vasıtası ile Özgün’e ulaşmaktadır. Toramankaya’nın annesi Pamuk Prenses de Kafkaslı kızı olup, bu aygır da babası Caş vasıtası ile Albatur’dan gelmektedir. Dolayısı ile Toromankaya, Sa’d hattının baskın iki temsilcileri Özgün ve Albatur üzerine kurulu bir soy ağacına sahiptir.

Diğer taraftan da Toramankaya’nın babası Kayayürekli’nin annesi Sada’nın Tigres Light kızı oluşunun yanı sıra, Toramankaya’nın büyükannesi Nuzha’nın da Tidjani temsilcisi olduğunu görmekteyiz ki, aygır hem baba, hem de anne tarafında hem Sa’d, hem de yabancı kan hatları ile donanımlı bir soy ağacına sahiptir.

Toramankaya

Bu isimlerden Nuzha’nın babası Tidjani’nin annesi Managhi ünlü aygır Manganate’ın tam kardeşidir ki, Manganate da aynı zamanda Nuzha’nın kısrak babası Dormane’in babasıdır.

Dolayısı ile kısrak iki tam kardeşi isme kurulu bir soy ağacına sahip olup, ayrıca söz konusu bu iki atın babaları olan Saint Laurent üzerine üç kez akrabadır.

Yine Saint Laurent’in annesi olan Mdou’nun aynı zamanda Tidjani’nin dedesi olan Gosse Du Bearn’in de annesi olması sebebi ile bu önemli kısrağın Nuzha’nın soy ağacında üç kez tekrarını görmekteyiz.

Sultan De Faust isimli aygırın soy ağacına baktığımızda Saint Laurent ismi de dört kez gözükmektedir. Ayrıca bunlardan biri olan Djourman’ın (Al Sakbe’nin babası) soy ağacında Mandragore de mevcut olup, bu at da Sultan De Faust’un kısrak babası olan Manganete’in annesidir ki, dolayısı ile Toramankaya’nın büyük Annesi Nuzha ile, Sultan De Faust’un soy ağacı değerli isimlerin etkileşimine sahne olacak soy figürleri içerir. Anılan tüm bu soy etkenleri Toramankaya için Sultan De Faust kızları uyum potansiyeline sahip olduğunu ifade edebiliriz.

Ayrıca Toramankaya’nın babası Kayayürekli’nin kısrak babası olan Tigres Light bir Wiking temsilcisi olup ülkemizde birçok değerli isimde bu tip “Sa’d/Wiking” soy çaprazlamasına sahiptir.

Kayayürekli

Bu saydığımız hatlar için de kuşkusuz bu iki yabancı hattan ülkemizde en aktif olanı Wiking’dir.

Wiking kızlarından All Most, Wiking torunları Allıbahar, Malibu Girl, Wiking hattından gelen aygırlardan Monarch Ah gibi isimlerin olduğu ve özellikle soy ağacının diğer tarafından Sa’d olan kısraklarla, Toramankaya tabi ki diğer soy etkenleri de değerlendirilmek sureti ile uyum potansiyeline sahiptir.

Bu isimlerden Malibu Girl’ün, Özgün oğlu Odinhan’dan olma kızı Kutbike, Caş’dan Taliphan’ı vermişti ki, bahsettiğimiz olgu burada da mevcuttur, yani Caş(Albatur)/ Odinhan (Özgün)- Monarch Ah/(Wiking), yani Toramankaya soy kurulumu benzeri…

Ayrıca Malibu Girl, Wiking üzerine 2*2 yakın akraba olup dolayısı ile bu kısrak familyasından gelen kısrak veya aygır temsilcilerinden özellikle Sa’d baba veya kısrak baba katkılı isimleri Toramankaya için diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile değerlendirmesi mümkündür.

Bu tip soy ağaçlarına sahip isimler arasında Uluer, Saadın Gücü, Özduran gibi isimlerin temsilcileri Toramankaya için değerlendirilebilir.

Wiking

Yine bu tip eşleşmelere sahip isimlerden Babamevlüt, Uçanbey ve Taliphan gibi aygırların babaları Caş olup, Toromankaya’nın da kısrak babası olan Kafkaslı’nın Caş oğlu olması sebebi ile bu tip eşleşmelerde Caş üzerine 4*3 akrabalık içeren soy ağaçlarının da oluşabileceğini ekleyelim notlarımıza.

Toramankaya’nın kendisi gibi yabancı kan içeren hatlar ile uyum konusuna başka bir örnekte onun şu an için en iyi ikinci baba kardeşi olan Yürek Star’ın soy ağacıdır.

İki kez G3 klasta yarış kazanma başarısı göstermiş Yürek Star’ın annesi Druid isimli aygırın kızıdır.

Druid’in kısrak babası olan Probat aynı zamanda Batyskaf’ın dedesi olup, babası Albatur oğlu Halid olan Karaüzüm de kısrak babasının Batyskaf olması dolayısı ile Toramankaya için uygunluk içeren bir soy ağacına sahip olabilir ki, ayrıca bu uygunluk isimlerine Yürekstar’ın kısrak babası olması sebebi ile her zaman için Druid eklenebilir.

Toramankaya ile aynı baba hattı, yani Özgünhan ortak noktasından gelen ve G1 galibi olan Altıncı His’in büyük annesi Samtyr’in de Sanibel IA isimli kısrağın babası olduğunu görmekteyiz ki, bu kısrak da Caş’dan Uçanbey’i vermiş olup, bu aygırın G2 galibi temsilcisi Hüküm de “Caş-Sambor-Özgün” gibi yukarıda ifade ettiğimiz örneklerden birini görmekteyiz.

Yukarıda bahsettiğimiz isimlerden ve “Özgün/Wiking” soy kurgulu Kutbike isimli kısrağın Albatur hattından Halid ile verdiği Blue Velvet isimli kısrak, Toramankaya ile “Özgün-Wiking-Albatur” soy noktalarında benzerlik taşımakta olup bu kısrağın Balıkhan isimli aygırdan verdiği Babaismail’in iyi bir performans sergilediğini görmekteyiz.

Balıkhan, Beyazmartı’nın oğlu olup, Beyazmartı’nın tam kardeşi olan Umutbey temsilcisi Sezginbey ile Toramankaya’nın dedesi Özgünhan’ın Özçevik ve Gözyaşı Gecesi gibi başarılı atlar üretmesi, Toramankaya için de hem Beyazmartı, hem de Umutbey hattından gelen aygırların temsilcileri uyum potansiyeli içerir ki, Umutbey de Beyazmartı da, Tulrab ile Kemiyetülırak 29’dan olmadır ve dolayısı ile tam kardeşlerdir.

Diğer taraftan Toramankaya’nın başarılı baba kardeşlerinden olan Yürekliçocuk’un kısrak babası Ateştopu’nun da Umutbey temsilcisi oluşu üst paragraflarda bahsedilen olgular için farklı bir referans olarak değerlendirilebilir. 

Ayrıca söz konusu aygırlar gibi Tulrab hattının diğer temsilcileri Sergen ve Atak temsilcileri ile Altıncı His ve Hızlı Ahmet gibi başarılı ürünler vermesi, Toromankaya için Tulrab hattı temsilcileri ile uyum potansiyeline işaret eden diğer referanslar olarak değerlendirilebilir.

Son saydığımız isimlerden Atak’ın babası Sava olup, bu aygır da Umutbey ve Beyazmartı’nın tam kardeşidir, yani yukarıda bahsettiğimiz olgu burada karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca yukarıda isminden bahsettiğimi Hızlı Ahmet’in üçüncü annesi Alive Alive O isimli kısrak olup, bu kısrak da Sambor oğlu Samtyr’den olmadır.

Tekrar Tulrab hattına dönersek, yukarıda bahsettiğimiz isimlerden Sergen’in annesi Malike 15, aynı zamanda Kafkaslı’nın da büyük annesi olduğunu, dolayısı  ile bu tip eşleşmelerde Malike 15 gibi değerli bir kısrak üzerine akrabalık oluşumunu görmekteyiz.

Toramankaya 

Toramankaya’nın başarılı baba kardeşlerinden olan ve de istikbal vaadeden bir isim olan Ömürünoğlu’nun kısrak babasının Berksoy olduğunu görmekteyiz.

Berksoy, İbocan’nın oğludur ve bu aygırın annesi Oyuncu 11’in bir başka temsilcisi Birader’in de,  Kayayürekli’nin başarılı baba kardeşlerinden G1 galibi Kastal ile onun tam kardeşi Yol Bulan ve de A3 galibi Atik Atik’in kısrak babası olduğunu da görmekteyiz

Toramankaya’nın başarılı baba kardeşlerinden olup, istikbal vaad eden bir diğer isim olan Devirkaya’nın kısrak babasını Sertay olup,bu aygır da Volga 2 ile Neame 38’den olmadır ki, Neame 38’nin , Özgünhan’ın annesi Neame 39 ile tam kardeş olması sebebi ile bu iki değerli kısrak arasındaki etkileşimin soy ağacına olumlu etki yaptığını ifade edebiliriz. Dolayısı ile Neame 38 ve Neame 39’un tam kardeşleri olan isimler ve tabi ki Demirkır temsilcileri de bu tip uyuma sahip olmaya aday isimlerdir ve Toramankaya için diğer soy etkenleri de değerlendirmek sureti ile düşünülebilir.

TORAMANKAYA UYUMLU KISRAK BABA HATLARI

Alaz Hattı : Alpak, Yalaz, Cankardeşler, Uçanoğlu

Albatur Hattı : Anadolu Ateşi, Angora, İzbatur, Saadın Gücü, Koşanefe, Saruhanağa

Alkuruş Hattı : Don Juan, Karambol 1, Rikardo, Gobakbey, Turbo, Sakarya, Kuruşbey

Berk Hattı : Antepli, Araslı, İbocan, Sarar, Serdarhan

Demirkır Hattı : Dağhanbey, Demirkazık,  Onurkaan, Güntay, Kara Yağız, Sancakbeyi

Emael Hattı :  Emael, Demirdöven, Asalbey, Embir Han, Hızlıtay

Ersoylu Hattı : Haberbatur, Haberkan, Kırımhan, Kıvanç Can, Özhaber, Sarraf

Gazel 13 Hattı : Tuna 6, Zenginoğlu, Tunca, Bozdağ, Burukcan, Efem, Joker

Halid Hattı : Dayıbey, Karakemal, Karaüzüm, Kopuz

Havuçerol Hattı : Ağabatur, Atomkarınca, Bitirimkarınca, Şövalye, Derhadır

Hilalüzzaman 25 Hattı : Akyel, Aratbey, Baykan 1, Çıkmaz, Canberktay, Tümöz Bey

Hilalüzzaman 25 Hattı : Hakanhan, Kan Can San, Magrip, Navaron, Sıh Taha

Hilalüzzaman Diğer : Sülo, Emiroğlu, Anka

Özgün Hattı : Ayabakan, Sakarbaşı, Ben Anadolu, Benim Oğlum, Bolkar, Koşayalp

Özgün Hattı : Nevzatbey, Odinhan, Gelibolu, Tatarcık, Turgut Reis, Yavuzca, Yelhan,

Rüzgar 30 Hattı : Çelebi 1, Şimşeğinoğlu, Foçalı, Hisarhan, Sağanak, Yakupbey

Sa’d 23 Hattı : Berkoş, Yaşarcık, Hiratasan, Sancaklı, Babasancak, Börühan

Sa’d Diğer : Timurhan, Dinçerbey, Evren 1, Kalamış

Seklavi Hattı : Bamka 3, Altaha, Bilgin, Kıbrıslı, Kurtel, Özduran, Yürekkaya, Göktuluy

Tulrab Hattı : Beyazmartı, Balıkhan, Bleda, Noktabatur, Pegasus, Sava, Atak, Savabey

Tulrab Hattı : Sergen, Umutbey, Ateştopu, Sezginbey

Tulyad Hattı : Hürbatur, Sonalp, Tamerinoğlu, Enderefe, Yalnız Efe

Volga 2 Hattı : Ağa Karaca, Deivrhan, Dost Karaca, Hasay, Sertay, Pir Karaca, Palaz

Wiking Hattı : Tigres Light, Oymakbey, Genuine Ruler, Tomanchie

Yabancı Diğer : Sultan De Faust, Kaizbert, Batyskaf, Druid, Çoruh, Gündeniz

TORAMANKAYA BABASI KAYAYÜREKLİ BAŞARILI TEMSİLCİLERİ

TEMSİLCİSİ BABASI ONUN BABASI
TORAMANKAYA KAFKASLI CAŞ
YÜREK STAR DRUID WOJSLAW
KAYAFATİH CAŞ ALBATUR
YÜREKLİÇOCUK ATEŞTOPU UMUTBEY
YİĞİTER DJARNI DES TIDJANI
YELBEGEN TUNABEYİ BERKOŞ
İYİKİM AKBAR DJELFOR
ÖMÜRÜNOĞLU BERKSOY İBOCAN
KOMŞU ÖZCAN ALTAHA SERHANBEY
TURBO YÜREKLİ TURBO RİKARDO
BUKETKAYA ARTISTA PARTIZAN BA
CİDALI KENAN JAMAN DORMANE
YAŞAR SERAP GÜNTAY DEMİRKIR
DESTEKIZIM CAŞ ALBATUR
YAMANEMİR EMİROĞLU TAŞKENT
DEVİRKAYA SERTAY VOLGA 2
HÜMAYKIZIM ATEŞTOPU UMUTBEY

 

 

News Reporter

4 thoughts on “Sa’d Hattının Güçlü Temsilcisi “TORAMANKAYA” Artık Aygır

  1. Toramankaya babasindan daha basarili olacak diye düşünüyorum. Kisrak babasinin Kafkasli olmasi cok degerli. Umarım yeterli sans verilir.

  2. Taycan kızlarının da toramankaya için potansiyeli var diyebiliriz sanırım.annesi yabancı babası sertay

  3. Pedigride önemli olan ve safkanın başarısının gerçek nedeni olan şey ana hattında bulunan Nuzha(Tidjani) fransız kan hattıdır bence.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir