Soyu var, ADIVAR…

Neame soyu en özel ilk üretimini Ersoylu ile yapmış olup Ersoylu’nun annesi Neame 19’un tam kardeşi olan Neame 18’in de yıllar sonra Tamerinoğlu gibi özel bir atın anne soyunu oluşturmasıyla “Hilalüzzaman-Gerce“ soy kurgusu değerini bir kez daha ispat etmiştir.

Bununla birlikte Neame soyunun zirvesi Neame 23’dür şüphesiz ve Demirkır gibi çok özel bir üretimi müteakiben bu klas atın bir çok kardeşini beraberinde getirmişti doğal olarak bu beraberlik.

Adıvar

Bunlardan biri de Neame 38 isimli kısrak olup gerek kendisinin Adıvar’ın üçüncü annesi, gerekse de tam kardeşi Demirkır’ın yine Adıvar’ın büyük dedesi olması itibari, hafta içinde değerli bir G2 galibiyeti elde eden Adıvar’ın soy ağacında ‘çift Demirkır soy faktörü taşıyıcısı’ olmak gibi önemli bir genetik avantaja sahip olduğunu görmekteyiz. Adıvar bu durumda Demirkır ve tam kardeşi Saniye üzerine 3*3 akrabadır. Ayrıca Adıvar’ın büyük annesinin de Dost Karaca, Hastay ve Soncan gibi atlarında da tam kardeşi olduğunu ilave edelim.

Diğer taraftan Demirkır ve Neame 38’in babası Yozgatli 1’in büyük annesi Zehra 9 ise Seklavi 3 ile Zehra 4 isimli kısraktan olmadır ki, bu kısrağın annesi Zehra 2’dir.

Zehra 9’un baba kardeşi Alnasip ise Seklavi 3 ile Zehra 7’den olmadır ve onun da annesi Zehra 2’dir.

Yani Zehra 9 ile Alnasip, babalarının Seklavi 3 oluşu dışında ortak büyükanne Zehra 2’den gelmedir ve dolayısı ile 4/3 kardeşlerdir.

Alnasip, Onurkaan’ın soy ağacında iki kez karşımıza çıkmaktadır ki her ikisi de oğlu Seklavi 31 vasıtası ile olur.

Bunlardan ilkinde Seklavi 31 , Seyyare 56’ın kısrak babası ki olarak karşımıza çıkar ki, Seyyare 56 da Demirkazık’ın annesidir.

Yine Seklavi 31’in Adıvar’ın soy ağacında sahne aldığı diğer nokta ise oğlu Serhanbey vasıtası ile olur. Burada da Serhanbey, Mesrure 46’nın babasıdır ve bu kısrak da Onurkaan’ın büyük annesidir.

Dolayısı ile Alnasip/Zehra 9 soy etkileşimi Adıvar’ın soy ağacında 2*2/4 kez karşımıza çıkar ki, bu soy faktörü pedigri de önemli bir etkendir.
Diğer taraftan Mencule 4 ise kızı Mencule 11 vasıtası ile torunu Albatur ve diğer kızı Mencule 16 temsilcisi Hilalüzzaman 25 (54/75) vasıtası ile soy ağacında ki yerini iki kez alırken, benzer bir etkileşimin de Adıvar’ın G1 galibi baba kardeşi Kervantay da olduğunu da ifade edelim.

Tekrar Albatur’a dönersek, bu efsane atın babası Satvet’in de aynı zamanda Volga 2’nin kısrak babası olması sebebi ile Adıvar’ın soy ağacında iki kez Satvet’in de yer aldığını görmekteyiz.

Diğer taraftan Seyyare nesli büyük aygır Özgün’ün hem anne hem de babası Uludağ 1’in anne neslini oluşturması dışında, Demirkazık’ın da anne neslini teşkil etmesi sebebi ile Adıvar’ın soy ağacında değerli üçlü bir Seyyare etkileşimi yaratır.

Ayrıca Adıvar’ın pedigrisinde kısrak babası Özgün ve babası Demirkazık arasında oluşan Demirkır/Özgün soy kurgunun bir benzerini klas at Güntay da da görmek mümkündür ki, burada da Demirkır/Özgün kombinasyonu mevcuttur.

Belki de ilginç soy etkileşimlerine sahip oluşunun etkisi ile yarış içinde titizlik yapma konusunu, G2 Tigem galibiyeti aşan Adıvar’ın, kendinden bir yaş büyük ağabeyi Kervantay gibi G1 kazanabilme becerisi gösterip göstermeyeceğini zaman bize gösterecektir.

News Reporter

1 thought on “Soyu var, ADIVAR…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir