Surrounding ve Lilbourne Lad üzerine…

Ülkemizde görev yapan aygırlardan Lilbourne Lad‘in yurt dışında start alan başarılı yavrularından Surrounding, İrlanda da G3 Brownstown Stakes‘i kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Özellikle bu yıl gayet iyi bir form tuttuğu gözlenen bu başarılı atın pedigrisini Lilbourne Lad temsilcisi olması sebebiyle biraz irdelemek istedim.

Surrounding

Surrounding’in annesi Roundabout Girl’ün Doubletour isimli aygırın kızı olduğunu görmekteyiz. Doubletour ise Lyphard’ın oğludur. Doubletour’un annesi ünlü kısrak Doubly Sure olup dolayısıyla Diesis, Kris, Keen, Rudimentary ve Presidium gibi ünlü yarış atı ve aygırların yanı sıra, ülkemizde Oğuz Yalçın harasında üç kısrağın anne hattını oluşturan olan Escrime ile anne kardeşidir. Lilbourne Lad baba hattında başarılı isimlerde bu anne hattı uzantılarını görmek mümkündür. Mesela Equaino, Ponty Acclaim, Justice Day…

Yine Surrounding’in büyük annesi Conceptas Choise, Brave Invader isimli aygırın kızıdır ki, bu aygır Ribot’nun oğlu olması dışında büyükannesi Scollata dolayısı ile özel bir soy ağacına sahiptir.

Meşhur 8-c familyasının bu kolu, Assert, Bikala, Astronef ve Last Tycoon gibi önemli aygırlar üretmiş olup, bahse konu familyadan ülkemizde kısraklar mevcuttur.

Ayrıca vurguladığımız isimlerden Last Tycoon’un da Lilbourne Lad’in baba hattını oluşturan Try My Best’in oğlu oluşu dikkate değer bir husustur ve bence Lilbourne Lad’in başarılı yavrular üretebilmesinde dikkate alınabilecek bir noktadır ki, Lilbourne Lad’in en başarılı baba kardeşlerinden Marsha’nın kısrak babası Marju da Last Tycoon oğludur.

Daha önce yaptığımız analiz vasıtasıyla Lilbourne Lad ve onun baba hattını incelemiştim ve irdelemelerimde çok belirgin soylarla başarı oluşturduğunu görmüştüm. Surrounding’in anne neslinde de bunlardan izler var ve Lilbourne Lad’in uyum sağlayabileceği soy modelleri şüphesiz bunlarla sınırlı değil!

Lilbourne Lad (Acclamation)
News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir