Bir Mahkeme Kararı daha…

Bir Mahkeme Kararı daha…

4 Mart 2019

2018 yılı At Yarışları Genel Hükümlerinin 5. maddesinin (g) fıkrasında yer alan “Ayrıca ithal edilen dondurulmuş sperma ile tohumlanan Türk Soy Kütüğüne kayıtlı kısraklardan doğan atlar sadece uluslararası koşulara katılırlar” hükmünün Danıştay 10.Dairesinin 26.11.2018 tarih ve E:2018/812 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına…