TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan flaş karar!

2019 yılının Aralık ayında 26 yaşındayken hayatını kaybeden Kaizbert ve aynı durumdaki benzeri aygırlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan tavsiye niteliğindeki karar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yavrularının 2022 yıldan itibaren tüm yarışlara girebilmesine izin verilen aygırlar, 2023 yılından itibaren bu haklarını bir kez daha kaybetmişlerdi.

Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılan itiraz sonucunda aldığı bir kararla; 2022 Yılı At Yarışları Genel Hükümlerinin ‘Kısaltmalar ve Tanımlar’ başlıklı üçüncü maddesinin DHÖW başlıklı (b) bendinde yer alan ‘WAHO’ya kayıtlı Arap atları ve bunların WAHO’ya kayıtlı atlarla birleşmesi sonucu oluşan atlar ve bunların soyundan gelen atların koşabileceği koşuları’ ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş ve bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı bu karara uygun değişiklikleri yaparak 2023 Yılı Yarış Programındaki Grup koşulara Kaizbert ve benzer durumdaki aygırların yavrularının girmesini yasaklamıştı.

Yıllardır yılan hikâyesine dönen bu konu ile ilgili Davacılar tarafından TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılan, Danıştay Onuncu Dairesinin 10/11/2021 tarihli kararının temyizen incelenerek bozulması talebi 12’ye karşı 3 oyla kabul edildi ve Kurul dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Onuncu Daire Başkanlığına geri gönderilmesini kararlaştırdı.

TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oy çokluğu ile verdiği kararın gerekçesinde; WAHO’ya kayıtlı atların safkan Arap Atı olduğunun bu kaydı yaptıran Davalı Bakanlık tarafından kabulünün zorunlu olduğu, aynı zorunluluğun WAHO’ya asil üye olan bir ülkeden davalı idarenin izni ile ithal edilmiş ve menşe ülke tarafından WAHO’ya kaydı yaptırılmış atlar içinde geçerli olacağı, soyu şaibeli atların kaydının yapıldığı şeklinde bir iddianın varlığı halinde ise yarış otoritesi olan davalı Bakanlığın, gerekli araştırmayı yapıp kayıtları düzelttirme yoluna gitmesi gerektiği belirterek, dava konusu olan düzenlemede anası ve babası Devlet Harası yetiştirmesi olup 1983 ve sonrası doğumlu olan özel yetiştirme atlar ve bunların soyundan gelen atlar ile 1983 yılından sonra ithal edilen dişi Arap atlarının veya ana karnında ithal edilen dişi Arap atlarının Devlet tarafından ithal edilen WAHO’ya kayıtlı safkan aygırlarla çiftleşme sonucu doğan atların DHÖ tanımı içerisinde kaldığı ancak özel yetiştiriciler tarafından aynı nitelikteki safkan aygırların ithali sonucu doğan atların belirtilen yarışlara katılımının engellenemeyeceği yorumunu yaptı.

Kurul; WAHO’ya kayıtlı Arap atlarının davalı idarece ya da özel yetiştiriciler tarafından ithal edilmesinin, ithal edilen atın ‘safkan olma’ niteliğinde bir farklılık oluşturmadığı, zira bu hususta gündeme gelecek bir şaibenin yine yarış otoritesi olan Bakanlık tarafından gerekli araştırma ve denetimler yapılması suretiyle ortadan kaldırılabilme imkanı olduğunu, aksi halde mevcut uygulamanın uluslararası ölçütlere uygun özel hara yetiştiriciliğini teşvik amacına ve eşitlik ilkesine uyarlık bulunmadığını da gerekçesine ekledi.

2021 yılına ait olan söz konusu kararın Danıştay Dava İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından geri gönderilmesinin ardından, aynı kurulun 2022 yılındaki benzer bir kararı da geri göndereceği ve sonrasında Danıştay Onuncu Dairesince bu dosya ile ilgili yeniden bir karar verileceği aldığımız bilgiler arasında…

News Reporter

10 thoughts on “TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan flaş karar!

   1. Herkes canının istediği gibi yorumlamak istiyor….umarım Türkiye tekrardan gerçek manada hukuk devleti olabilir

 1. Aygırlık vizesi verdiğin bir atı, yavruları şu koşuda koşar, bu koşuda koşamaz diye ayıramazsın.
  Eğer atın safkan olduğundan şüphe varsa tamamen yasaklanması gerekmez mi?
  Daha önce alınan karar, yetiştiricilik yada arap atçılığı ile uğraşanları korumak için değil, TİGEM’in satışlarını etkilememesi için aldırmış olduğu bir karar.
  Grup atı olan Kaizbert yavrularıyla koşmasın, ama kalan diğer tüm atlar Kaizbert yavrularıyla koşsun. Handikap, Şartlı, Kısa vade yarış koşan at sahiplerinin günahı nedir?

 2. Sonunda Arap yarışları kaldırılacak ve Arap atçıları kendileri zarar görmüş olacaklar. Atçılık olarak kendi içinizde birlik olamıyorsunuz, devletten destek bekliyorsunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz. Sosyal medyada, birbirinize ettiğiniz hakaret ve tehtidin hesabı yok..

 3. Malum aygırın tayları, kısrakları ve aygırları köklenmiş durumda. Tüm büyük, daha ufak çaplı ekürilerde de artık mevcut. Yapılması gereken yurtdışından Arap aygır getirmenin önünü açarak özel ve devlet haralar duruma ayak uydurabilir. Aksi takdirde bu safkana tanınan hak tekel ve rekabete kapalı olduğu için pekte adil bir durum oluşturmayacak. Başlangıç olarak Devler haraları örnek: X isimli Kaizbert aygırı satın alıp bir hamle yapabilir. İkinciside dediğim gibi ülkemize Arap enternasyonal yarışlarda gelen benzer bir familya satın alınıp aşımı yasallaştırılabilir.
  Kaldıki pedigri olarakta benzerlikte birkaç anne hattı safkan Ersanhan, Malibugirl vs sayabilirim. Dediğim gibi tartışma, mahkeme yerine rekabeti arttırıp çözüm odaklı olmakta fayda var.

  1. özgür bey tekel söz konusu değil aygır öldü ve 30 dan fazla oğlu şimdi aygırlık yapıyor cüzi aşım rakamlarına buyurun çekin siz de tay alın…biz 5 kardeşiz beşimiz de birbirimizi iyi biliriz atçılık camiası olarak! tekel ve haksız rekabet Tigem lehine idi yıllardır Kaizbert bu oyunu bozdu kabul edelim artık durumu hukuk da bunu diyor defalardır

 4. Arkadaş bitmedi gitti.Kaizbert yarımkan değil diyenler Allah’tan korkun.Neresi arap attı.

 5. Bence Arap atciliginda büyük fırsatı kaçırdı ..aygırı kendi bünyesinde kullanılabilir hale getirseydi ülke Arap atciliginda büyük çığır açardı..haa Arap atı deyilse grup koşular hariç kosturuyon bu nasıl akıl la…zaten paraya dokmusler herşeyi atta dopinnk çıkar 3yaris ikramiye yi öden ceza kalkar kazbert yarım kan derler her kosuda kostururlar eee grup yasak
  .işiniz gücünüz kumar para

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir