TJK 2024 yılı Olağan Faaliyet Genel Kurul Toplantısı hakkında…

Kulübümüzün 2024 Yılı Olağan Faaliyet Genel Kurul toplantısı, 16 Şubat 2024 ve 17 Şubat 2024 günleri saat 10.30’da Renaissance Polat İstanbul Hotel’de yapılacaktır.

Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Şubat 2024 ve 25 Şubat 2024 günleri aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1.Gün – Saat 10:30

 1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
 2. Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 3. Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 4. Dernek ve İktisadi İşletmelerinin 2023 yılı çalışma dönemine ilişkin,
   Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi,
   Denetim Kurulu raporunun okunması,
   Yönetim Kurulunun ibrası,
 5. Asli Üyelerin giriş ve yıllık ödenti tutarlarının belirlenmesi,

2.Gün – Saat 10:30

Dernek Organları için,

 1. Başkan ve altı asıl üye ile beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 2. Denetim Kurulunun üç asıl ve üç yedek üyesinin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 3. Disiplin Kurulunun beş asıl ve üç yedek üyesinin en az beş yıllık Asli Üyeler arasından üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
 4. Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca reddedilen başvuru sahipleri hakkında gizli oylama yapılması,
 5. Dilek ve öneriler,
 6. Kapanış.
News Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir