TJK Haralarına Misafir Aygır Müracaatları başladı

Türkiye Jokey Kulübü Hara ve Aşım İstasyonlarında 2022 yılı aşım sezonunda, misafir pansiyoner aygır statüsünde aşım yapacak aygırların (Arap/İngiliz) belirlenmesi için kapalı zarf usulü ile yapılacak müracaatlar 25.11.2021 tarihi itibariyle kabul edilmeye başlandı.

Yapılacak tüm başvuruların “Misafir Aygır Talimatnamesi” hükümlerine göre değerlendirilecek olması nedeniyle, aygır sahiplerinin, 2022 aşım sezonu için yürürlüğe giren ve Kulübün web sitesinde ilan edilen Misafir Aygır Talimatnamesini detaylı olarak incelemesi ve yeni uygulamaları dikkate alarak müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmekte…

Bu kapsamda; Hara/Aşım İstasyonu ve Hipodrom Müdürlükleri ile Türkiye Jokey Kulübü internet sitesinden temin edilebilecek matbu form ve taahhütnamenin, aygır sahibi veya resmi vekili (ortak sahipli aygırlar için, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin her ortak tarafından imzalanması ya da ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa verilen vekâletnamenin müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir) tarafından doldurulup imzalanarak kapalı zarfa yerleştirildikten sonra, zarfın üzerine “2022 Aşım Sezonu” ifadesi ile aygır sahibinin “Adı/Soyadı” ve “Aygır” adı yazılarak,  30.11.2021 Salı günü saat 17.00’ye kadar,  İstanbul’da Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine, diğer illerde ise Hara/Aşım İstasyonu ve Hipodrom Müdürlüklerine  teslim edilmesi gerekmektedir.

Misafir Aygır başvuru formu için TIKLAYINIZ

Misafir Aygır Talimatnamesi için TIKLAYINIZ

Misafir Aygır Taahütnamesi için TIKLAYINIZNews Reporter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir