TJK’da Seçimli Olağan Kongre tarihi belli oldu…

Türkiye Jokey Kulübünün Bütçe ve Faaliyet Olağan Genel Kurul toplantıları 16-17 Mart tarihlerinde saat 10.30’da İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonunda yapılacak. Şayet birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 24-25 Mart 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

1950 yılında bu yana Türkiye Jokey Kulübünde 25 değişik üye çeşitli sürelerde başkanlık yaptı. 2012-2013 ve 2013-2015 yıllarında Başkanlık yapan ve 2018 yılından bu yana Başkanlığını sürdüren Serdal Adalı, 2021-2024 dönemi için yeniden Başkanlığa adaylığını koydu. Adalı’nın karşısına bu kongrede Başkan Adayı olarak, Behçet Homurlu’nun Başkanlık yaptığı 2009-2011 döneminin Muhasip Üyesi Cüneyt Çalıcıoğlu çıkacak…

2 gün sürecek olan Kongrenin gündemi şöyle;

24 Mart 2021 saat 10:30 (Birinci Gün Öğleden önce)
1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Dernek ile İktisadi İşletmelerinin 2021 yılı gelir ve gider ile yatırım bütçelerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,
5. Kulübümüz aygırlarının, fertilite kaybı ve ölüm risklerine karşı sigorta yaptırılması hakkında görüşme,
6. Dilek ve öneriler,
7. Kapanış.

24 Mart 2021 saat 14:00 (Birinci Gün Öğleden sonra)
1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi,
3. Genel Kurul tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Dernek ve İktisadi İşletmelerinin 2020 yılı çalışma dönemine ilişkin,
4.1) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi,
4.2) Denetim Kurulu raporunun okunması,
4.3) Yönetim Kurulu’nun ibrası,
5. Asli Üyelerin giriş ve yıllık ödenti tutarlarının belirlenmesi,

17 Mart 2021 – 25 Mart 2021 saat 10:30 (İkinci Gün)
Dernek Organları için,
6. Başkan ve altı asıl üye ile beş yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri’nin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
7. Denetim Kurulu’nun üç asıl ve üç yedek üyesinin üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
8. Disiplin Kurulu’nun beş asıl ve üç yedek üyesinin en az beş yıllık Asli Üyeler arasından üç yıllık süre için gizli oyla seçilmesi,
9. Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu’nca reddedilen başvuru sahipleri hakkında gizli oylama yapılması,
10. Dilek ve öneriler,
11. Kapanış.

News Reporter